Sorodne objave

 

V zadnjih dveh tednih v policiji spremljamo medijsko poročanje o tako imenovanih vaških stražah, intervjuje s posamezniki, ki izvajajo obhode ob meji, celo enostranske intervjuje z osebami, ki so bile že kaznovane zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Navkljub pojasnilu policije in navkljub poročanju posameznih medijev, ki so objektivno predstavili sliko dolenjskega dogajanja in njegovega akterja, nekateri zgodbo ohranjajo v ospredju medijske pozornosti. Zato je na mestu vprašanje: zakaj in kdo daje moč v roke posebnežev in skrajnežev?

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je takoj po odprtju javne diskusije v zvezi s tem jasno povedala, da obstaja meja med dovoljeno pomočjo in nedovoljenim aktivizmom. Večkrat smo že poudarili tudi, da policija nasprotuje ustanavljanju tako imenovanih vaških straž ali vard z namenom prevzemanja nalog državnih organov. Skladno s tem je ne nazadnje policija postopala v lanskoletnem primeru. Policija skrbno spremlja tovrstno problematiko. Hkrati pa poudarjamo, da je dolžna spoštovati načelo zakonitosti pri opravljanju policijskih nalog, skladno s katerim smejo policisti uporabiti policijska pooblastila le na podlagi in v obsegu ter na način, ki ga določa zakon. V primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo bomo v policiji vedno izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane formacije.

Zato na vprašanja, kaj bomo v policiji storili, da bomo preprečili nastanek podobnih struktur, odgovarjamo: mi v tej smeri delujemo. Obenem pa pozivamo, da enako odgovorno vlogo zavzamemo v družbi vsi, ki lahko preventivno delujemo. Ne zgolj policija, vsakdo mora odigrati svojo vlogo. Kajti noben ekstremizem ne vodi k dobremu v družbi.