Sorodne objave

 

Več kot 70 kriminalistov in policistov Policijske uprave Celje je v včerajšnjih zaključnih aktivnostih preiskave kriminalne združbe odvzelo prostost sedmim osebam, ki so se ukvarjale z nezakonitimi migracijami. Osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, so stare od 22 do 37 let, doma z območja Celja in Velenja. Po opravljenih aktivnostih so štiri osebe ostale v policijskem pridržanju in bodo predvidoma jutri privedene k preiskovalnemu sodniku.

DSC 0954

Več o aktualni kriminalistični preiskavi in delu policije na področju migracij so na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Celje povedali (z leve): Uroš Lavrič, vodja Oddelka za kriminalne združbe v Sektorju za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije GPU, Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje, Marjan Štubljar iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije GPU, in Vlado Koražija, iz Oddelka za državno mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije PU Celje.

S preiskavo so celjski kriminalisti začeli decembra lani. Osumljeni člani kriminalne združbe so od začetka preiskave do avgusta letos, v sodelovanju z več neidentificiranimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevažanjem ilegalnih migrantov iz Hrvaške, preko Slovenije, v Italijo. Kriminalna združba je na tej relaciji prepeljala ali organizirala prevoze 279 oseb. 151 smo jih na območju Slovenije, Hrvaške in Italije identificirali. Večinoma je šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske.

V zvezi s tem smo zaradi sumov kaznivih dejanj pri nas in v tujini v 13 primerih ločeno obravnavali 15 osumljencev.

Kriminalna združba je za prevoznike uporabljala predvsem osebe s socialnega dna, pogosto tudi odvisnike od prepovedanih drog. Ilegalne migrante so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških dovoljenj ter z vozili tudi bežali pred policijo in s tem ogrožali življenja migrantov.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) smo kazensko ovadili 10 oseb, starih od 22 do 37 let, in sicer za 16 kaznivih dejanj.

Med preiskavo smo ugotovili tudi, da so posamezni člani kriminalne združbe izvrševali kazniva dejanja še s področja prepovedanih drog. Preprodajali so predvsem droge kokain, heroin in konopljo, zaradi česar jih bomo pet ovadili še zaradi sumov storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186 čl. KZ-1.

Dodajamo še, da je eden od osumljenec bil ob prijetju oborožen, s strelnim orožjem, pripravljenim za uporabo, pri drugem pa je bilo strelno orožje najdeno na hišni preiskavi, kar kaže na to, da je šlo za resno in nevarno kriminalno združbo.

Tihotapljenje oseb

Letos smo prijeli 273 tihotapcev ilegalnih migrantov, od tega je bil zoper 223 odrejen pripor

Slovenska policija v zadnjem obdobju zaznava povečanje problematike delovanja organiziranih kriminalnih združb pri nezakonitih migracijah na balkanski poti. V Sloveniji so pogosto kot sprovajalci prijeti državljani tretjih držav, ki so že pridobili status ali pa so v postopku pridobitve tega v državah Evropske unije. Pri prevozih z vozili običajno uporabljajo predhodnice, ki preverjajo morebitno prisotnost policije na načrtovani poti prevoza.

V preteklem obdobju je bilo zaznanih tudi več primerov, ko so tihotapci ljudi s svojim brezkompromisnim ravnanjem (tako v postopkih s policisti, kot tudi z nevarno vožnjo in velikim številom migrantov v vozilih) ogrožali življenja migrantov. Tako lahko izpostavimo, da v zadnjem mesecu beležimo 6 primerov prijetih tihotapcev, ki so v kombiniranih vozilih prevažali vse od 31 pa do 47 nezakonitih migrantov.

Zaradi mednarodne narave preiskovanja kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 je za uspešno preiskovanje ključno mednarodno sodelovanje z izmenjavo informacij in skupnimi preiskavami. Slovenska policija zato pri tem sodeluje tako s sosednjimi državami, kot tudi ostalimi državami tako na bilateralni kot tudi na multilateralni ravni. Kriminalistična policija intenzivno sodeluje z agencijo Europol, pri čemer ima ključno vlogo pri posredovanju in vrednotenju informacij ter pri operativni podpori posameznih preiskav Evropski center za boj proti nedovoljenim migracijam (EMSC), ki je bil ustanovljen pri Europolu.

Kriminalistična policija skladno s povečano problematiko nezakonitih migracij prilagaja svoje delovanje, tudi z uvajanjem novih načinov dela. Na posameznih policijskih upravah so ustanovljene delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika.

Število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 se je od januarja do julija 2019 povečalo glede na lansko primerljivo obdobje za 45 % (251/173).

Najbolj, kar za 317 %, se je povečalo število izvršitvenih oblik tihotapljenja v okviru kriminalne združbe po 6. odstavku* 308 čl. KZ-1, in sicer z 12 na 50.

* Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.

Porast za 64 % je zabeležen tudi v okviru tihotapljenja zaradi premoženjske koristi po 3. odstavku* 308 čl. KZ-1, in sicer z 99 na 162.

* Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

Slovenska policija je v celotnem letu 2018 obravnavala 153 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 218 sprovajalcev oz. tihotapcev ljudi. V letošnjem letu do danes beleži 192 (76) dogodkov, kar pomeni 152 % porast v primerjavi s primerljivim obdobjem lani.

Policija je tako do 28. avgusta 2019 obravnavala 192 primerov, v katerih je bilo prijetih 273 tihotapcev ljudi (246 tujcev in 27 slovenskih državljanov) s 1.554 nezakonitimi migranti. Zoper 223 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Najbolj izstopa PU Koper, ki je obravnavala 76 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 108 tihotapcev ljudi (102 tujca in 6 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 86 oseb odrejen pripor. Sledi ji PU Novo mesto, ki je obravnavala 41 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 55 tihotapcev ljudi (50 tujcev in 5 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 46 oseb odrejen pripor. PU Ljubljana je obravnavala 32 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 47 tihotapcev ljudi (40 tujcev in 7 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 36 oseb odrejen pripor.

Nova oprema in kadrovska okrepitev še dodatno pomagata policistom pri delu na državni meji

Slovenska policija se z množičnimi migracijami srečuje že od jeseni leta 2015. Od takrat jih z različnimi oblikami dela 24 ur na dan spremljamo in se jim nenehno prilagajamo. Rezultat, ki kaže, da je delo policije profesionalno, strokovno, zakonito in učinkovito, je letošnje odkritje že 273 oseb, ki so na nezakonit način sprovajale migrante na ozemlje Slovenije.

Policija je v obdobju od 1. januarja do 26. avgusta 2019 obravnavala 9.256 ilegalnih prehodov. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 62,4 %, ko je bilo obravnavanih 5.700 ilegalnih prehodov, vendar smo na podlagi sporazuma o vračanju nezakonito prebivajočih oseb hrvaškim varnostnim organom uspešno vrnili 6.223 oseb. Lani v istem obdobju 2.307. Najpogosteje državno mejo ilegalno prestopijo državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.

Letos smo v istem obdobju sprejeli 3.255 izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito, lani 3.151. Policija se skladno s svojimi zmožnostmi trudi in izvaja vse, z zakonom predvidene ukrepe, da bi omejila in preprečila nedovoljene migracije. Policija ilegalnim migrantom zagotavlja pravico do mednarodne zaščite, ugotavlja pa zlorabe postopkov mednarodne zaščite kot utečene prakse tihotapcev oseb.

Na bolj obremenjena območja pošiljamo kadrovsko pomoč policistov iz drugih policijskih enot in uprav, konjenike, vodnike službenih psov, pomožne policiste. Trenutno je v teku razpis za okoli 100 novih nadzornikov državne meje. Pri skupnem patruljiranju in varovanju državne meje nam pomagajo pripadniki Slovenske vojske. Prihodnji teden bomo v varovanje državne meje vključili še 15 pripadnikov Slovenske vojske, po 23. septembru 2019 pa še 20.

Pri tem uporabljamo vso razpoložljivo opremo, npr. helikopterje policije in tudi Slovenske vojske (pri čemer je policijski observer vedno v helikopterju), termovizije, drone (v postopku je nabava dodatnih 25 brezpilotnikov, ki so se v uporabi izkazali za zelo učinkovite; usposabljamo tudi policiste na policijskih upravah za njihovo uporabo, tako bo namreč uporaba dronov še bolj operativna), videonadzorne sisteme (vzpostavljena sta nova videonadzorna centra na PU Novo mesto in na PU Koper), kamere (nabavili smo 60 novih kamer, ki jih bomo postavili na območja, kjer s tehničnimi sredstvi učinkoviteje nadziramo in varujemo državno mejo, načrtujemo še 130 dodatnih kamer), testiramo pa tudi kamere za snemanje podvozja vlakov in tovornih vozil (ker ugotavljamo primere prebežnikov, ki se skušajo mejni kontroli izogniti skriti v podvozjih vlakov in tovornih vozil).

V veliko pomoč pri usmerjanju nezakonitih migracij so nam začasne tehnične ovire, ki nezakonite migrante usmerjajo na pričakovana mesta prehoda, kjer jih lažje zaznavamo in prijemamo in v nadaljevanju izvedemo zakonske postopke z njimi. Policija pri nadzoru namenja še posebno pozornost tistim mestom na državni meji, kjer so zapornice na prehodnih mestih, ki so namenjene lokalnim upravičencem zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti (v posameznih primerih smo ugotavljali tudi odprte zapornice in poškodovane ključavnice, za kar sicer ne sumimo migrantov, vendar pripominjamo, da je meja na teh mestih kljub temu nadzirana) in tudi mestom, kjer so vrata v začasnih tehničnih ovirah (npr. za prehod divjadi). Ugotavljamo tudi, da so tihotapske poti na drugih območjih in ne na krajih, kjer so ta prehodna mesta oz. prehodi.

Izmenjava ključnih informacij v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in s policijskimi atašeji je velikega pomena. Poudarjamo tudi zelo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki policijo sprotno obvešča o vseh sumljivih osebah in vozilih. Pri tem izpostavljamo, da ni nikakršne potrebe za samoorganiziranje občanov, vaške straže ipd., saj slovenska policija varuje državno mejo in nadzira območje. Še več, policija nasprotuje in obsoja ustanavljanje tako imenovanih vaških straž ali vard z namenom prevzemanja nalog državnih organov. Vsako nezakonito ravnanje bomo kot tako tudi obravnavali. Poudarjamo, da policija skrbno spremlja tovrstno problematiko in bo v vsakem primeru kaznivih ravnanj tudi ukrepala.

Policija izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in jih bo skladno s pripravljenimi načrti v prihodnje po potrebi tudi stopnjevala.

Sodelovanje lokalne skupnosti s policijo je ključnega pomena pri odkrivanju ilegalnih migracij

Letos smo na območju Policijske uprave Celje zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo obravnavali 204, lani v enakem obdobju 57 oseb. Povečanje smo zabeležili predvsem v zadnjih treh mesecih, ko smo obravnavali 173 nedovoljenih prehodov državne meje. V največ primerih so nedovoljeno vstopili državljani Afganistana (55), Iraka (41), Sirije (15) Pakistan (14), Bangladeša (14), Kosova (10), Kitajske (10) in ostali. Najbolj obremenjeno je območje Policijske postaje Rogaška Slatina.

V tem obdobju smo obravnavali tudi 37 tujcev, lani v enakem obdobju 25, ki so mejo prestopili skriti v tovornih vozilih in smo jih obravnavali v notranjosti. Največ, 24, je bilo državljanov Afganistana. Na samih mejnih prehodih smo pri skupni mejni kontroli, pri poskusu vstopa v Slovenijo, odkrili še 12 državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornih vozilih. Postopke z njimi so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Na mejnih prehodih smo letos zavrnili vstop 51 osebam, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop. Večina jih je državljanov Srbije in Bosne in Hercegovine. Lani smo vstop zavrnili 30 osebam.

Hrvaškim varnostnim organom smo letos vrnili 137 tujcev, 38 državljanov Iraka, 29 državljanov Afganistana, 14 državljanov Pakistana in ostale.

Za mednarodno zaščito je zaprosilo 84 oseb, ki so nedovoljeno vstopile v Slovenijo, in sicer 9 državljanov Afganistana, 14 državljanov Iraka, 8 državljanov Alžirije in ostali. Lani je za mednarodno zaščito zaprosilo 63 oseb.

Na območju PU Celje je državna meja zavarovana z začasnimi tehničnimi ovirami, ki so postavljene ob mejni reki Sotli. Policisti izvajamo nadzor državne meje skupaj s pomožnimi policisti in ob pomoči pripadnikov Slovenske vojske. Prav tako na mejnem območju izvajamo skupne mešane patrulje s policisti iz Hrvaške. Za varovanje državne meje uporabljamo vsa razpoložljiva tehnična sredstva, kot so termovizije, nočnogledi, observacije s helikopterji in podobno.

Nekaj ilegalnih prebežnikov smo dobili tudi po zaslugi občanov, ki so nas poklicali in obvestili da so jih opazili, za kar se jim zahvaljujemo.