Policijska akademija razpisuje Program osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču. Prijavite se lahko do 28. oktobra 2019.

Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 44/16) in 6. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču (Ur. l. RS, št. 64/17) Policijska akademija razpisuje Program osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču.

Čas in kraj izvajanja

  • 26. in 27. novembra 2019 v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno
  • 28. novembra 2019 na smučišču

Vključitev v usposabljanje

Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje znotraj Smučarske zveze Slovenije.

IMG 7131Način prijave

Prijavo mora vložiti kandidat najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno

ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Delo nadzornika na smučišču – osnovno usposabljanje".

Rok za prijavo je 28. oktober 2019

Prijava mora zajemati:

  • izpolnjeno prijavnico in
  • potrdilo Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije o uspešno opravljenem preizkusu teoretičnega in praktičnega znanja smučanja (lahko se pošlje naknadno, vendar do začetka usposabljanja).

Obrazec za prijavo

Cena programa osnovnega usposabljanja s preizkusom znanja znaša 369,99 evra (oproščeno DDV). Cena vozovnice ni všteta. Cena ponovnega preizkusa znanja znaša 38,70 evra (oproščeno DDV).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom usposabljanja. Morebitne odjave sprejemamo do 2 dni pred razpisanim datumom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Udeleženci pred začetkom usposabljanja prejmejo gradivo, ki ga bodo pripravili izvajalci posameznih tematskih sklopov. Program strokovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču traja 40 ur. Usposabljanje se zaključi s preverjanjem znanja. Preverjanje znanja obsega ustni in pisni del.

Program osnovnega strokovnega usposabljanja je objavljen v Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornike na smučišču.

Dodatne informacije lahko dobite pri Maruški Višnikar Bučar, policijski inšpektorici (telefon (01) 514 70 73 (tajništvo)).