V današnji izjavi za javnost je pomočnik vodje Nacionalnega preiskovalnega urada Robert Črepinko podrobneje predstavil zadnje primere uspešno preiskanih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, s katerimi je bila povzročena škoda v višini več milijonov evrov.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je obravnaval sume nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe z območja kranjske policijske uprave in aprila 2011 na vrhovno državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper 10 fizičnih oseb ter 8 pravnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve 8 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer:

  • 3 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),  
  • 2 kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu KZ-1,  
  • 1 kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1,
  • 2 kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1.

Obstaja sum, da je tudi osem pravnih oseb kazensko odgovornih na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za tista kazniva dejanja, za katera so utemeljeno osumljene ovadene fizične osebe. Ovadene osebe so pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabile svoj položaj tako, da so s preprodajo nepremičnine in poslovnega deleža oškodovale družbo ter pridobile protipravno premoženjsko korist drugi družbi. Pridobljeno protipravno premoženjsko korist so nato uporabili pri gospodarski dejavnosti in tako zakrili njen izvor. Prav tako so ovadene osebe za izpeljavo preprodaje za protiuslugo zahtevale, sprejele ali dale nedovoljeno korist ter s tem prav tako oškodovale družbo. Z opisanim ravnanjem so ovadene osebe od konca leta 2008 do konca leta 2009 oškodovale družbo za več kot 32 milijonov evrov.

crepinko 1

Zvočni posnetek izjave Roberta Črepinka (mp3) 


"V tem primeru je bila opravljena tudi finančna preiskava. Preiskovalci NPU so takoj po hišnih preiskavah na državno tožilstvo podali pobudo za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi pri več osebah. Pobudi sta sledila tako državno tožilstvo kot tudi sodišče, ki je izdalo ustrezen sklep. Predkazenski postopek v tem primeru še ni zaključen, saj preiskovalci NPU še naprej zbirajo obvestila pri preiskovanju sumov večjega števila kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, kjer škoda presega doslej ugotovljeno," je dejal Robert Črepinko.


Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 


Preiskovalci NPU so v primeru obravnave sumov nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe z območja novogoriške policijske uprave konec marca 2011 na vrhovno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe, saj jih utemeljeno sumijo, da so v sostorilstvu storili nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po členu 244/I-II KZ in zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240/I-II KZ-1. Trije ovadeni so od leta 2007 do 2009 kot odgovorne osebe omenjene gospodarske družbe pri vodenju gospodarske dejavnosti zlorabili svoj položaj s tem, da so v dogovoru z odgovorno osebo družbe z omejeno odgovornostjo, z namenom notranjega prevzema gospodarske družbe, sklepali pogodbe in v njeno škodo prevzemali ter kasneje tudi plačevali obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo v skupnem znesku okoli 5,7 milijona evrov. V skladu z določili Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja smo za isto kaznivo dejanje kazensko ovadili tudi pravno osebo.

Prav tako so preiskovalci kazensko ovadili tri odgovorne osebe za storitev kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po členu 240/I KZ in po členu 235/I KZ-1, ker so v letna poročila za leti 2007 in 2008, ki jih je bila družba dolžna objaviti na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev oziroma Zakona o trgu finančnih instrumentov in sta namenjeni za odločitve v zvezi z gospodarsko in finančno dejavnostjo družbe, vpisali lažne podatke in s podpisom potrdili letna poročila z ustreznimi izjavami z lažno vsebino.