Sorodne objave

 

Na Policijski akademiji v Tacnu v Ljubljani je danes, 9. oktobra 2019, potekala slovesna podelitev diplom študentom 3. generacije rednega višješolskega študija po programu Policist.

Študij je potekal dve leti, večinoma na Policijski akademiji, kandidati so se deset tednov praktično urili tudi na policijskih postajah in štirinajst dni spoznavali policijsko taktiko v Gotenici. Vse obveznosti in uspešen zagovor diplomskega dela je opravilo 76 študentk in študentov.

IMG 3472

Svečanosti so se udeležili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, direktorji notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav, komandirji policijskih postaj, predavatelji, študente pa so spremljali tudi številni sorodniki.

IMG 3435

Kot je v svojem nagovoru dejal ravnatelj Višje policijske šole Damijan Hvasti, je "naloga vseh nas v Policijski akademiji, da poskrbimo za kakovostno izobraževanje in usposabljanje, predvsem pa, da  učenje policijskih veščin usmerjamo v prakso. Pri tem si tudi v prihodnje našega dela brez sodelovanja kolegov policijskih uprav in policijskih postaj ne predstavljamo. Brez njih enostavno ne gre. Hvala vam za to pomoč. Poskrbeti za izobrazbo in usposobljenost, za to je potrebno ogromno truda. Veliko je spremenljivk, ki jih moramo glede na hitre spremembe v družbi nenehno upoštevati. Policija svoje cilje dosega izključno skozi delo zaposlenih, skozi naše znanje. Revizija poklicnega standarda 2011 je pokazala, da se znanja, spretnosti ter kompetence, ki jih moramo imeti policisti, uvrščajo v najvišjo raven zahtevnosti v poklicni vertikali. Med zelo zahtevna dela, na VI. ravni zahtevnosti. Kvaliteten program je temelj, vendar sam po sebi, brez kvalitetne izvedbe ne more dati željenih rezultatov. Zato pa potrebujem stabilen in pedagoško usposobljen predavateljski zbor, kontinuiteto izobraževanja, ustrezne prostore in opremo ter skupne vrednote in vrline, ki sledijo temeljnim načelom kodeksa policijske etike in izražajo poslanstvo policije."

IMG 3461

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je novim policistkam in policistom med drugim dejala: "Za vami sta dve leti študija, trdega dela, odrekanja in vztrajnosti. Z uspešnim zaključkom šolanja ste dosegli cilj, zaradi katerega je bila Višja policijska šola tudi ustanovljena. V tem času ste nadgradili svoje znanje s široko paleto teoretičnih vedenj in praktičnih veščin. Pridobili in razvili ste prepotrebne socialne veščine, ki so pri našem delu poleg zakonitosti najbolj pomembne. Vse to znanje so vam prenesli vaši predavatelji in inštruktorji, ki imajo bogate izkušnje na strokovnih področjih policijskega dela. Prepričana sem, da smo vas opremili tudi z uporabnim in konkretnim znanjem, s preizkušenimi nasveti in lastnimi izkustvi iz svoje dolgoletne prakse."

"Spoštovane policistke in policisti, svoje poklicne poti zdaj začenjate na policijskih postajah širom Slovenije. Naj zaključek šolanja ne pomeni tudi konca vašega učenja. Ohranite svojo radovednost, ki vas je v prvi vrsti pripeljala do višje izobrazbe. Glejte vedno preko okvirjev, glejte vedno preko meja. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi, je zapisal Nejc Zaplotnik. Učite se od bolj izkušenih kolegov in izkoristite vsako priložnost za nova spoznanja. Predvsem pa naj vam novo pridobljeno znanje služi kot orodje, s katerim boste dvigali kakovost policijskega dela. Vaše lastne izkušnje, ki jih boste pridobili s prakso in neposrednim delom na terenu, pa vam bodo vlile poklicno samozavest in vas izoblikovale v suverene in samostojne strokovnjake," je še dodala generalna direktorica policije.

IMG 3445

Diplome sta študentom podelila direktor Policijske akademije Danijel Žibret in ravnatelj Višje policijske šole Damijan Hvasti.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar sta pohvalo za izjemen študijski dosežek - najvišjo povprečno oceno v generaciji, ki je znašala 9,5, podelila Iztoku Videmšku.

IMG 3449 povprecna ocena

Najvišjo povprečno oceno v generaciji, kar 9,5, je imel Iztok Videmšek.

IMG 3450 naj dipl delo

Priznanje za najboljše diplomsko delo je prejel Jan Kariž.

Na slovesnosti so diplomantke in diplomanti prisegli pred generalno direktorico policije. V njihovem imenu je prisego prebral Iztok Videmšek. Zbrane pa je v imenu študentov nagovoril Gašper Peterman: "V čast mi je, da smo danes tukaj zbrani in da v imenu generacije povem nekaj besed. S prvim oktobrom 2017 smo začeli našo policijsko pot in ker smo ves čas, ob prijetnih in malo manj prijetnih trenutkih, verjeli eden v drugega in sami vase, smo lahko veseli in ponosni, da smo danes tu kot pooblaščene uradne osebe in da bomo zaprisegli svoji domovini ter skrbno, strokovno in zakonito izvajali naloge policije, predvsem pa varovali človeško življenje. Naj se v imenu celotne generacije zahvalim še predavateljem, inštruktorjem, vodstvu šole in akademije, ki so nam prenesli vso svoje znanje. Zahvalil bi se tudi osebju v kuhinji in kantini, da nismo bili lačni in brez kave med predavanji. Zahvaljujem pa se tudi našim najbližjim, ki so prav tako verjeli v nas in nas spodbujali, da smo danes lahko tu pred vami. Vsem skupaj želim uspešno policijsko kariero in veliko sreče tako v službenem kot v zasebnem življenju."

IMG 3456 govor gener

V imenu generacije je zbrane nagovoril Gašper Peterman.

Ob koncu je novim policistkam in policistom izrekel čestitke in dobrodošlico minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Med drugim je dejal: "Diplomantke in diplomanti! Prisega je vaša obljuba domovini, Republiki Sloveniji, zato jo policistke in policisti nikoli in nikdar ne prelomite. Zaključek celotnega študijskega leta in podelitev diplom je slovesno dejanje za vsakega policista kandidata, s katerim na najlepši možni način zaokroži svoje celotno študijsko delo in napore zadnjih dveh let. Ure in ure učenja policijskih pooblastil, študiranja procesne in materialne zakonodaje, uporabe orožij in prisilnih sredstev, različnih taktičnih postopkov, učenje borilnih veščin ter naporni psihofizični treningi so vas naučili spoštovanja policijske hierarhije, samodiscipline, timskega dela in sorazmernega ukrepanja. Naučili ste se vsega, kar morajo znati policistke in policisti. V tem študijskem letu vas je 76 uspešno končalo vse obveznosti po višješolskem študijskem programu Policist. Zdaj ste tudi uradno postali policistke in policisti. "

IMG 3468

"Poklic policista je specifičen, to morate vedeti. To ni zgolj običajna služba od sedmih do treh, temveč je posebno in tudi osebno poslanstvo. Je način življenja! Policist je namreč svojemu delu predan 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Torej, tudi ko ni v službi ali uniformi, je nenehno na preži, vedno pripravljen pomagati šibkejšim, posredovati v nevarnih situacijah in reševati ogrožena življenja. Poklic policista je tako v prvi vrsti velika odgovornost do drugih - odgovornost do slehernega prebivalca naše države, do svojih kolegov policistov, do slovenske Policije in nenazadnje do države Republike Slovenije. Slovenske policistke in policisti veste, kaj je čast. Na svoji modri policijski uniformi nosite grb Republike Slovenije, vdelan v znak policije, in barve slovenske zastave. Ko si nadenete uniformo slovenske policije, se trdno zavežete, da boste poslanstvo policijskega poklica opravljali častno. Tako, kot ste danes prisegli. Policistke in policisti boste zagotavljali varnost posameznikom in skupnosti, varovali človekove pravice in temeljne svoboščine ter krepili pravno državo. Pri tem pa bodo vaše vodilo vsak dan, brez izjeme, tiste najvišje vrednote vašega poklica - zakonitost, strokovnost, profesionalnost in integriteta. Te vrednote so duša policije in morajo postati neločljiv del vaše osebnosti in vaših ravnanj. Vsak dan! To pomeni, da mora biti vaša sleherna poteza, presoja ali odločitev vselej pretehtana v tem duhu. Kajti le z vestnim sledenjem poslanstvu policije in s spoštovanjem njenih vrednot, lahko gradite in krepite najpomembnejšo vez s prebivalci in prebivalkami naše države. To je zaupanje," je še dodal minister Poklukar.

IMG 3478