Sorodne objave

 

Z včerajšnjim dnem, 20. oktobra 2019, se je začel v celoti uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Z novelo zakona se na podlagi zavezujoče evropske zakonodaje v slovenski pravni red vnašajo nove zakonske rešitve, ki žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo širok nabor pravic v predkazenskem in kazenskem postopku z vidika zaščite, podpore in odškodnine žrtvam.

zloženka naslovnicaZ namenom informiranja in osveščanja o teh pravicah je medresorska delovna skupina pod okriljem Ministrstva za pravosodje pripravila več informacij in zloženko Pravice žrtev kaznivih dejanj v več jezikih. Zloženko najdete tudi na spletni strani policije, v rubriki Publikacije.

Žrtev kaznivega dejanja lahko postane vsakdo

Žrtev kaznivega dejanja je lahko moški, ženska, mladostnica oz. mladostnik in otrok, ne glede na spol, starost, izobrazbo, narodnost ali drugo osebno okoliščino.

Žrtev kaznivega dejanja je oseba, ki je zaradi kaznivega dejanja utrpela neposredno škodo kot dokazljivo posledico tega dejanja. To pomeni, da ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli telesne ali duševne posledice ali da je bila vaša lastnina poškodovana, uničena ali odvzeta zaradi dejanja, ki velja za kaznivo po kazenski zakonodaji.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji ali državnemu tožilstvu

To lahko storite, tako da:

  • pokličete na intervencijsko telefonsko številko policije 113
  • se zglasite na najbližji policijski postaji ali v pisarni državnega tožilstva
  • po pošti pošljete pisno prijavo
  • po spletu oddate elektronsko naznanilo kaznivega dejanja (e-naznanilo kaznivega dejanja)

Anonimna prijava:

  • telefonska številka policije 080-1200
  • elektronska prijava (anonimna e-prijava)

Temeljna naloga policije je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato žrtvam kaznivih dejanj pomaga ter zagotavlja njihovo varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno pozornost sodelovanju z žrtvami.

Pravice žrtev v kazenskem postopku

Pravice žrtev kaznivih dejanj (slo)

Pravice žrtev kaznivih dejanj (mad)

Pravice žrtev kaznivih dejanj (ang)

Pravice žrtev kaznivih dejanj (hrv)

Pravice žrtev kaznivih dejanj (ita)

Pravice žrtev kaznivih dejanj (nem)