V Srbiji si želijo v okviru reform znotraj procesa približevanja EU in s pomočjo Slovenije izboljšati zmogljivosti upravljanja patrulj. Ocenjujejo, da bi se tako tako lahko bolje odzivali na potrebe ljudi, učinkoviteje koordinirali delo policistov na terenu in jim zagotovili večjo varnost pri opravljanju policijskih nalog. V ta namen je od 16. do 19. oktobra 2019 uspešno izpeljan študijski obisk predstavnikov srbskega notranjega ministrstva v Sloveniji, ki so skozi simulacije praktičnih primerov lahko spoznavali, kako deluje patruliranje in upravljanje patrulj v Sloveniji kot članici Evropske unije, ter kakšna IKT oprema se pri tem uporablja.

cep 1 48936034316 o

Spoznavali so delovanje patrulj vseh policijskih pristojnosti, tako mejne, splošne kot tudi prometne policije, delo pa je potekalo na področju Novega mesta, Ljubljane in Kopra. Srbski delegaciji je uspešno delo ob njihovem prihodu v Slovenijo zaželel namestnik generalne direktorice slovenske policije Jože Senica, izkušnje policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto pa sta predstavila tudi direktorja uprav mag. Stanislav Vrečar in Janez Ogulin.

PULjubljana studijski obisk MUP Srbija

V izvedbo pestrega programa je bilo pod vodstvom programske direktorice Andreje Dolničar Jeraj vključenih 28 predstavnikov slovenske policije, med njimi tudi Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce v PU Novo mesto, Miha Ristič, vodja operaterjev v Operativno-komunikacijskem centru PU Ljubljana, Primož Kadunc, vodja Oddelka za cestni promet na PU Ljubljana, Robert Bajuk, vodja Operativno-komunikacijskega centra na PU Ljubljana, Bojan Bogovič, komandir Postaje mejne policije Obrežje, Zoran Obrez, komandir Postaje prometne policije Ljubljana, Srečko Medic, komandir Policijske postaje Brežice, ter Ciril Mlakar iz CVS Mobile in dr. Tatjana Dragovič, vodja delavnic.

cep 8731 48935486833 o

Gre za projekt razvojne pomoči Republike Slovenije, namenjene Republiki Srbiji, ki traja dve leti. Projekt se nadaljuje z aktivnostmi in sestankom, ki bo 18. in 19. novembra 2019 v Beogradu, aktivnosti pa bodo usmerjene v razvoj in izdelavo IKT opreme, ki bo v pomoč pri upravljanju patrulj v Srbiji.

cep 8707 48936222472 o

Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije oz. Policijo, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Besedilo in foto: Center za evropsko prihodnost