Sorodne objave

 

Na skupni novinarski konferenci na Madžarskem, ki smo jo danes, 13. novembra, organizirali skupaj s kolegi iz Finančne uprave RS in madžarsko policijo, smo predstavili količinsko največji zaseg heroina na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve. S skupnimi močmi smo namreč uspešno razkrili mednarodno kriminalno združbo iz Madžarske, ki je trgovala s prepovedano drogo, in prijeli več osumljencev.

Na novinarski konferenci sta iz Slovenije sodelovala Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije (Policijska uprava Koper), in Nedjan Jerman, namestnik direktorice Finančnega urada Koper (Finančna uprava RS), skupaj s predstavnikoma madžarske policije: Zoltánom Borossom, vodjo Oddelka za boj proti mednarodnemu kriminalu (Nacionalni preiskovalni urad), in Tamásom Csesztregijem, direktorjem Nacionalnega ekspertnega in razvojnega inštituta za analizo drog.

Zvočni posnetek izjave Deana Juriča

Zvočni posnetek izjave Nedjana Jermana

photo2

Uslužbenci FURS-a oktobra v koprskem pristanišču zaznali večjo rizično pošiljko, ki je prispela iz Irana

Uslužbenci FURS so v pristanišču Koper oktobra 2019 na podlagi analize tveganja kot rizično ocenili pošiljko s 437 rolami polietilenske folije (v skupni teži 21.530 kg), ki je prispela v kontejnerju. Pot zabojnika naj bi bila: Združeni arabski emirati (ZAE)–Egipt–Slovenija. Zabojnik je bil v Egiptu pretovorjen na ladjo, ki je prispela v koprsko pristanišče.

29. oktobra so FURS-ovi uslužbenci z x-ray skenerjem skenirali pošiljko. Ob analizi skenirane slike so posumili možne nepravilnosti, zato so odredili še dodatno dokumentarno kontrolo pošiljke. Po pridobljenih dodatnih listinah so ugotovili, da je pošiljka dejansko prispela iz Irana, njen prejemnik pa je podjetje iz Madžarske.

Odredili so fizični pregled blaga, pri katerem je sodeloval tudi vodnik s službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog na FURS-u. Službeni pes je nakazal možnost, da je v zabojniku prepovedana droga.  Podrobna fizična preiskava je pokazala, da nekatere role polietilenske folije po teži odstopajo od ostalih. Eno od njih so pregledali, v njej pa našli zavojčke z neznano snovjo. Preliminarni test za droge je nakazal na sum, da gre za heroin. Uslužbenci FURS-a so prekinili nadaljnje aktivnosti in obvestili Policijsko upravo Koper, ki je prevzela in vodila nadaljnje aktivnosti.

Preiskavo nato prevzeli koprski kriminalisti, ki so v ladijskem zabojniku odkrili 1.421 zavojev s skupno skoraj 730 kg heroina

Nadaljnji postopek so 30. oktobra 2019 prevzeli koprski kriminalisti, ki so v sodelovanju z delavci FURS-a opravili podrobnejši ogled kraja kaznivega dejanja. Pri kriminalističnem ogledu vsebine ladijskega zabojnika so ugotovili, da je v njem 437 kolutov s PVC folijo, 42 od teh kolutov pa je odstopalo po teži. Pri podrobnem pregledu so kriminalisti odkrili, da je v njih skritih 1.421 zavojev heroina, ki so tehtali skupaj 729,986 kg.

photo4

S pregledom dokumentacije spornega ladijskega zabojnika, zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi Policije in FURS-a smo ugotovili, da je organizirana kriminalna združba iz Madžarske organizirala prevoz ladijskega zabojnika, in sicer iz Irana preko Združenih arabskih emiratov oz. iz Dubaja v pristanišče Koper, kamor je z ladjo prispel konec oktobra 2019. Kontejnerska pošiljka je bila namenjena madžarskemu podjetju iz Budimpešte.

Slovenski policisti skupaj z madžarskimi kolegi pripravili "past" za osumljeno kriminalno združbo

Na podlagi ugotovitev, da so storilci kaznivega dejanja trgovine s prepovedanimi drogami iz Madžarske, je bila informacija o prestreženem tovoru heroina posredovana madžarskim varnostnim organom z zaprosilom, naj identificirajo dejanskega prejemnika prepovedane droge. Od njih smo prejeli povratno informacijo, da na njihovem ozemlju že izvajajo kriminalistično preiskavo zoper znane osumljence, ki so pričakovali prihod večje količine prepovedanih drog.

Sprejeta je bila odločitev o izvedbi tako imenovane "nadzorovane pošiljke" na relaciji Koper–Budimpešta, kamor je bil sporni ladijski zabojnik namenjen. Na podlagi ustreznih dovoljenj Okrožnega državnega tožilstva iz Kopra je bila celotna količina prepovedane droge zasežena, v nadaljevanju pa ladijski zabojnik zapečaten, še prej pa vanj vstavljenih 134 zavojev heroina (op. s skupno 69,646 kg teže heroina), skritih v kolutih s PVC folijo.

Na podlagi odobrenih prikritih preiskovalnih ukrepov se je v naslednjih dneh ugotovilo, da je ladijski zabojnik prevzel prevoznik iz Madžarske, ki ga je odpeljal preko Slovenije na Madžarsko. Sporni ladijski zabojnik je bil od trenutka odvoza iz Luke Koper pa vse do prestopa državne meje v Madžarsko pod stalnim nadzorom slovenskih kriminalističnih enot. Zatem so spremljanje prevzeli madžarski varnostni organi.

Podrobnejša informacija madžarske policije o aktivnostih, ki so potekale na Madžarskem

Policisti so v Budimpešti zasegli eno največjih pošiljk heroina (69,1 kg). V okviru mednarodnega sodelovanja so slovenski organi že zasegli 661 od 730 kilogramov heroina. Vrednost pošiljke nedovoljene droge visoke čistosti presega 17,5 milijard HUF.

Oddelek za boj proti drogam Nacionalnega preiskovalnega urada, Službe za hitro posredovanje in specialnih policijskih služb (KR NNI), preiskuje 47-letnega moškega iz Budimpešte zaradi suma trgovanja z znatno količino prepovedanih drog. Preiskovalni organ je v prvi polovici leta 2019 prejel informacijo, da namerava oseba v državo pretihotapiti precejšnjo količino prepovedanih drog. 30. oktobra  2019, sočasno z madžarskim postopkom, je slovenski carinski organ v Luki Koper pri carinskem postopku s kontejnerjem, namenjenim iz Irana na Madžarsko, odkril 730 kilogramov heroina, skritega v kolutih folije. Slovenski partnerski organ je preko Europola informacijo predal KR NNI, ki je ugotovil, da je pošiljka heroina, najdena v pristanišču, povezana z omenjenim moškim.

Operacijo je podprl glavni tožilec državnega tožilstva v Budimpešti, ki je v sodelovanju s slovenskim državnim tožilstvom v Kopru takoj kontaktiral Eurojust, agencijo za sodno sodelovanje Evropske unije. Rezultat sodelovanja slovenskih in madžarskih državnih oddelkov te evropske agencije je bila izdaja evropskega preiskovalnega naloga, slovenska organizacija pa je bila zaprošena za izvedbo kontrolirane pošiljke. Slovenska partnerska organizacija je iz kontejnerja zasegla 661 kilogramov prepovedane droge, preostalo količino droge pa pustila v kontejnerju z namenom prijetja storilca in o tem obvestila madžarsko policijo.

Pošiljka je na končni cilj na Madžarskem prispela 5. novembra, ko je 47-letni moški razložil kolute folije in jih shranil v skladišče, ki ga je najel na svoje ime. Kolegi KR NNI so taktično enoto protiterorističnega centra zaprosili za aretacijo osumljenca, ki je bila izvedena ob 21. uri. Pri operaciji je sodelovala tudi intervencijska podporna enota Službe za hitro posredovanje in specialnih policijskih služb. Kriminalisti so preiskali njegovo stanovanje, kjer so našli in zasegli majhno količino tablet, za katero so sumili, da gre za prepovedane droge, in 7 milijonov HUF ter 69.450 evrov gotovine. Policija je prav tako preiskala prostore, ki jih je najel omenjeni moški, kjer so zasegli 69,1 kg snovi, za katero so sumili, da gre za prepovedano drogo, skrito v 4 od 42 kolutov, zakamufliranih kot embalažni material. Slovenski organi so 661 kg heroina, skritega v preostalih 38 kolutih, zasegli 30. oktobra.

Forenzični kemiki madžarskega inštituta za forenzične znanosti so bili zadolženi za izdelavo izvedenskega mnenja. Glede na preliminarne ugotovitve je snov, zasežena na Madžarskem, nerazredčen heroin. Poleg aktivne sestavine heroin, ki znaša 65 odstotkov, je pregledan prah vseboval samo še spremljajoče komponente, ki izvirajo iz produkcije. Zasežena droga bi črni trg dosegla 2,5-krat razredčena, kar bi pomenilo, da bi njena vrednost znašala najmanj 1,6 milijarde HUF in največ 4,1 milijard HUF. Glede na ugotovitve je bila ciljna država celotne pošiljke heroina Madžarska. Preiskovalci oddelka za boj proti drogam KR NNI so zaslišali osumljenca, 47-letnega moškega, ga odvedli v pridržanje, nato pa je sodišče na pobudo glavnega tožilstva v Budimpešti zanj 8. novembra odredilo pripor.

photo9

Gre za količinsko največji zaseg heroina na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve

Analize zaseženega heroina v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala približno 70 odstotkov heroina. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša približno 12 odstotkov. To pomeni, da bi lahko iz enega kg zaseženega visoko kvalitetnega heroina z redčenjem oz. povečanjem volumna s primesmi pridobili tudi do 6 kilogramov heroina. Trenutna cena za kilogram heroina na slovenskem ilegalnem trgu se giblje med 15.000 in 20.000 evri, gram heroina v ulični prodaji pa se giblje med 20 do 40 evri.

Na podlagi navedenih cen heroina na slovenskem ilegalnem tržišču ocenjujemo, da bi si storilci s grosistično prodajo lahko pridobili od 10 do 15 milijonov evrov, v primeru ulične prodaje pa tudi od 65 do 87 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

V Sloveniji je storilec kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami lahko sankcioniran z zaporno kaznijo v trajanju od 1 do 10 let, v primeru kaznivega dejanja v hudodelski združbi pa z zaporom od 5 do 15 let.

Nadzorovana pošiljka v Konvenciji ZN o organiziranem kriminalu

"Nadzorovana pošiljka-dobava" pomeni tehniko prepuščanja nezakonitih ali sumljivih pošiljk iz, skozi ali na ozemlje ene ali več držav ob vednosti in pod nadzorom njihovih pristojnih organov z namenom preiskave kaznivega dejanja in identifikacije oseb, ki sodelujejo pri storitvi kaznivega dejanja. (Zakon o ratifikaciji konvencije združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/04.)

Problematika prepovedanih drog in zasegi heroina – statistični podatki za Slovenijo

Skupna količina zaseženega heroina v letu 2018 je bila 345 kg, količina zaseženega heroina v letošnjem letu je 751 kg (vključen z omenjenim primerom).

V letu 2018 smo obravnavali 1390 kaznivih dejanj in 4458 prekrškov s področja prepovedanih drog, letos do 11. novembra pa 1053 kaznivih dejanj in 3292 prekrškov.

 

Več informacij in videoposnetkov o aktivnostih madžarskih policistov v sporočilu na spletni strani madžarske policije