Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 41. skupino policistov. Med 20. novembrom in 20. decembrom 2019 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

 MG 1412

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Miran Horvat iz Sektorja uniformirane policije (Policijska uprava Maribor), Gregor Travnekar iz Postaje mejne policije Rogatec (Policijska uprava Celje), Boštjan Špan iz Policijske postaje Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana), Goran Banjac iz Postaje prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana), Iztok Dreo iz Policijske postaje Krško (Policijska uprava Novo mesto) in Ivan Žnidaršič iz Postaje pomorske policije Koper (Policijska uprava Koper).

Pred odhodom v Makedonijo jih je sprejel direktor Uprave uniformirane policije Srečko Jarc, ki je policistom zaželel uspešno, predvsem pa varno delo ter Nikolaj Smrečnik iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije. Delovnemu srečanju je prisostvoval še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije.

Predhodna skupina se je že vrnila domov, zato je o tamkajšnjih razmerah in preteklem delu poročal vodja te skupine Robert Nedok iz Postaje mejne policije Petišovci (Policijska uprava Murska Sobota), ki je predstavil zadnje izkušnje in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij na tem območju.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica (Police Station for Border Control and Border Surveillance Bogorodica) in izven območja mejnega prehoda Bogorodica (zelena meja). Po potrebi bodo pomagali makedonskim policistom tudi v začasnem prehodnem centru Gevgelija (Temporary Transition Centre – Gevgelija). Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami