Sorodne objave

 

Policisti bomo danes, 3. decembra 2019, na mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, posebno pozornost posvetili odnosu udeležencev v cestnem prometu do teh ranljivih skupin. S preventivnim delovanjem in poostrenim nadzorom jim bomo omogočili varno udeležbo v cestnem prometu. Aktivnosti policije bodo usmerjene predvsem v nepravilno parkiranje na označenih mestih za invalide in nudenju morebitne pomoči pri udeležbi teh oseb v cestnem prometu, ko bi lahko s svojim ravnanjem ogrožali sebe ali ostale udeležence.

wheelchair 43799 1280 pixabay

Slovenska policija se tako pridružuje pobudi TISPOL-a. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 % populacije. Glede na odstotek populacije je veliko tudi aktivnih udeležencev cestnega prometa. Zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih udeležencev cestnega prometa so pogosto postavljeni v slabši položaj, kar jim še dodatno otežuje udeležbo v cestnem prometu in v družbi nasploh.

Eno izmed področij, kjer je invalidom izkazana posebna pozornost, so namreč parkirna mesta za invalide. V 17. točki četrtega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je določeno, da parkiranje ni dovoljeno na označenem parkirnem prostoru za invalide. Parkiranje na tem prostoru je dovoljeno le osebam iz prvega odstavka 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, njihovo vozilo pa mora biti označeno z veljavno parkirno karto. Za kršitev te določbe je predpisana globa v višini 80 evrov.

Ob danešnjem dnevu bi želeli vse udeležence v prometu spomniti na eno od načel, ki je zapisano v 4. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, na podlagi katerega se od udeležencev v prometu pričakuje, da posebno pozornost namenjanjano otrokom, starejšim ljudem, slepim, invalidom in drugim osebam, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu. Udeleženci v prometu so dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.