Sorodne objave

 

Delegacija visokih gostov iz Črne gore je v dneh od 3. do 6. decembra obiskala Slovenijo, da bi se pobliže seznanila s sistemom izvajanja javnih storitev, ki jih pri nas zagotavljamo s helikopterskimi operacijami Letalske policijske enote. V ta namen je obiskala Letalsko policijsko enoto, Policijsko upravo Ljubljana in Operativno-komunikacijski center, poleg enot slovenske policije pa še enoto helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku in Univerzitetni klinični center Ljubljana.

CG helikopterska LPE

Medresorska delovna skupina predstavnikov črnogorske vlade je Slovenijo obiskala v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije s Črno goro.

V Črni gori namreč še ni vzpostavljenega sistema, kakršnega imamo v Sloveniji za primere nekaterih življenjsko ali varnostno pomembnih javnih storitev, kot so helikopterska nujna medicinska pomoč in helikopterske policijske operacije. Prav tako nima ustrezno umeščene vloge avio-helikopterske enote notranjega ministrstva Črne gore v sistemu, ki bi se ustrezno odzival na potrebe vseh prebivalcev in obiskovalcev Črne gore v skladu s standardi držav Evropske unije.

Med opazovanjem delovanja slovenskega sistema so črnogorski predstavniki izpostavili, kako dragocene so zanje slovenske izkušnje, še zlasti zaradi primerljivega obsega potreb po tovrstnih javnih storitvah glede na podobne geografske in demografske lastnosti obeh držav, podobno velikost obeh držav ter podobnih sistemskih izhodišč in razvojnih izzivov. Dejali so, da bodo te izkušnje s pridom uporabili pri vzpostavljanju svojega sistema v Črni gori.

Ob slovenski podpori se bo tako v naslednjih šestih mesecih nadaljeval medresorski dialog za vzpostavitev sistema helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterskih policijskih operacij v Črni gori.

Delovni obisk je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ki ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo.

Foto: Andreja Dolničar Jeraj, Center za evropsko prihodnost