Sorodne objave

 

Na Policijski akademiji v Tacnu smo danes, 5. marca 2020, pripravili nekoliko drugačen dogodek, na katerem smo predstavniki slovenske policije predstavili svoje delo ter, v luči prihajajočega zaključka roka za vpis v višješolske zavode, postopek izobraževanja policistov. V čevlje kandidatov za policiste smo tokrat postavili novinarje, blogerje, snemalce, fotografe itd., ki o našem delu pogosto poročajo, a se v njem še nikoli niso preizkusili. Tako so lahko iz prve roke izvedeli, kako poteka preizkus in katere veščine, znanja in sposobnosti iščemo pri kandidatih za policiste. Svojih izkušenj pa danes z njimi nismo delili le policisti, temveč tudi priznani pisatelj, avtor uspešnice Jezero, Tadej Golob.

Zaposlujemo nove policiste, prijavite se in se vpišite na Višjo policijsko šolo!

Rok za prijavo je 18. marec 2020!

IMG 6373

Zvočni posnetek intervjuja s Tadejem Golobom

Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar

Zvočni posnetek izjave Damijana Hvastija

Sklece, zgibe, iskanje dokazov, risanje fotorobota in preizkus na poligrafu

Ustvarjalci medijskih vsebin so se danes pošteno potili. Najprej so se preizkusili v najbolj osnovnih elementih, s katerimi ocenjujemo fizično vzdržljivost. Največ težav so predstavljale zgibe, ki od daleč zgledajo veliko lažje, kot so v resnici. Kot da fizični stres ni bil dovolj, smo jih posedli še na "detektor laži" oz. poligraf, ki so ga do sedaj imeli priložnost videti le v filmih in televizijskih nadaljevankah. Mnogim je srčni utrip poskočil že pri prvem, testnem vprašanju: "Ali je tvoje ime Jaka?"

IMG 6287

IMG 6292

Ko je stres popustil, smo preverili še njihovo sposobnost koncentracije in natančnost opažanja. Najprej so na kraju kaznivega dejanja pod budnim očesom izkušenega kriminalista iskali "dokaze o krutem umoru". Potem ko se je osumljenka v rdeči obleki sprehodila mimo, pa so jo naši novi "kandidati za policiste" morali natančno opisati. S pomočjo njihovih opisov je policist nato naredil fotorobota.

IMG 6306

IMG 6251

Nato pa so si ogledali še prikaz interventnega postopka policistov, ki so se odzvali klicu občana na 113. Ta je namreč sporočil, da se je v bližnji gostilni razvnel prepir. Ob prihodu policistov je eden od razgretežev napadel moža v modrem, a ta ga je hitro obvladal, vklenil, preveril njegovo identiteto in ... odpeljal na hladno.

Svoj preizkus so naši kandidati zaključili s preprostim, a pomenljivim "uf!".

IMG 6338

Tadej Golob: pri policistih sem opazil entuziazem do dela in močan občutek dolžnosti

"Pri stikih s policisti, predvsem s kriminalisti, sem bil prijetno presenečen, saj sem pri njih opazil podobno veselje do dela, kot sem ga doživljal tudi sam kot pisatelj, novinar in kot alpinist. Gre za nek entuziazem pri delu, v nasprotju z nekakšnim polovičarskim, rutinskim opravljanjem svoje službe. Ljudje so z močnim občutkom dolžnosti in odgovornosti poskušali rešiti zločine," je poudaril Tadej Golob, priznani pisatelj in avtor knjižne uspešnice Jezero, po kateri je bila posneta tudi istoimenska nadaljevanka.

Golob se je pri pripravi knjige tudi od blizu seznanil s policijskim delom. Ob sodelovanju s policisti in kriminalisti je pridobil veliko znanja, zato danes filme in kriminalistične nadaljevanke gleda s popolnoma drugačnimi očmi. Namreč hitro najde "napake v scenariju", ki se mu po vsem, kar danes ve, zdijo prav smešne. "Hm, v bistvu ste mi ukradli veselje ob gledanju tega žanra," se je ob koncu pošalil in dodal, da si lahko predstavlja, da bi morda nekoč tudi sam opravljal poklic policista.

IMG 6394

Aktivna politika zaposlovanja

Policija od leta 2014 izvaja številne aktivnosti za omilitev kadrovskega primanjkljaja v svojih vrstah, je poudarila generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, ki je na čelu enega največjih državnih sistemov s preko 8.000 zaposlenimi. Slovenska policija je moderna in visoko usposobljena institucija, ki se po rezultatih dela lahko enakovredno primerja z drugimi evropskimi policijami. Tudi pogoji dela in plačilo policistov so se zelo izboljšali, saj povprečna neto plača policista danes znaša 1.532 evrov. "V policiji veliko vlagamo tako v zaposlene, v ustvarjanje stimulativnega delovnega okolja, kot tudi v posodobitev opreme vse od prenove voznega parka do prenove uniform," je dejala generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

Slovenska policija izvaja različne aktivnosti na področju spodbujanja zaposlovanja in vpisa primernih kandidatov na Višjo policijsko šolo: "Konec januarja smo objavili razpis za višješolski študijski program policist, spomladi pa predvidevamo objavo razpisa za naslednjo skupino kandidatov za policiste za varovanje državne meje. Poleg tega bomo sproti objavljali tudi javne natečaje in javne objave za druga prosta delovna mesta v policiji," je pojasnila mag. Bobnar. Svoje delo širši javnosti predstavljamo na sejemsko-izobraževalnih prireditvah, kariernih sejmih, srednjih šolah in fakultetah, s čimer poskušamo v svoje vrste pritegniti mlade.

IMG 6235

Zaposleni že tekom študija

Kandidati, ki so sprejeti in se vpišejo na Višjo policijsko šolo, ob vpisu podpišejo tudi pogodbo o zaposlitvi in pogodbo o izobraževanju, po uspešno zaključenem študiju pa jih čaka pogodba o delu za nedoločen čas. "To je seveda izjemna prednost, saj ima študent že v času študija zagotovljeno službo. Poleg tega kandidat med študijem prejema plačo, koristi brezplačno bivanje in prehrano na Policijski akademiji, čas študija pa se všteva v pokojninsko dobo in napredovalno obdobje plačnih razredov v policiji," je prednosti zaposlitve v policiji predstavil pomočnik ravnatelja Višje policijske šole Damijan Hvasti.

IMG 6237

Poleg splošnih vpisnih pogojev za študij na Višji policijski šoli, kot so denimo opravljena matura ali poklicna matura, državljanstvo Slovenije, vozniško dovoljenje B-kategorije itd., morajo kandidati opraviti še preizkus telesnih zmogljivosti. Če so sprejeti, sklenejo pogodbo s policijo, študij pa traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS. Študij poteka kot redni študij, je opisal Hvasti: "Kandidat se na letnik izobražuje 24 tednov v šoli in 10 tednov pri delodajalcu, tj. policiji, torej študentje že tekom študija pridobijo veliko praktičnih izkušenj, ki jim kasneje koristijo pri opravljanju policijskega dela." Študentje poleg poslušanja predavanj pripravljajo seminarske naloge in praktične vaje ob pomoči predavateljev, hkrati pa se tudi praktično izobražujejo v delovnem procesu pod vodstvom mentorja.

Praktično izobraževanje policisti kandidati opravijo v policijskih enotah, kjer se pozneje še dodatno usposabljajo z delom. Pri njihovem poklicu pa je pomembna tudi fizična pripravljenost, zato lahko kandidati v prostem času uporabljajo športne objekte Policijske akademije - fitnes, borilnico, telovadnico, atletsko stezo in stezo z ovirami itd.

IMG 6270

Cilj šolanja: pridobiti znanja za opravljanje policijskih nalog, razviti samostojnost in etično držo

Temeljni cilj študija je, da kandidat med izobraževanjem pridobi strokovno teoretična in praktična znanja za opravljanje policijskih nalog in izvajanje predpisov ter pooblastil na področju policijskega dela. Pri tem je zelo pomembno, da osvoji ustrezne kompetence za samostojno reševanje problemov in vodenje policijskih postopkov. Med šolanjem študenti oblikujejo tudi poklicno identiteto, razvijejo etično držo in integriteto, ki je ključna vrednota vsakega dobrega policista.

Raznolike karierne možnosti - od policista prometnika do specialca

Ključno poslanstvo policije je zagotavljati varnost posameznikov, skupnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, za kar potrebuje primeren kader na različnih področjih. "To je razlog za načrtna in premišljena prizadevanja, da bi zaposlitev v naši organizaciji postala bolj privlačna za različne kadrovske in izobrazbene profile," je poudarila generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

IMG 1472 motorist

Policija v svojem sestavu potrebuje zelo širok spekter različnih kadrov, da se lahko uspešno sooča z vsemi nalogami in dolžnostmi, ki jih narekuje družba. Po tem, ko zaključijo šolanje in nekaj časa opravljajo naloge splošnih policistov, imajo policisti možnosti razvijati se v smeri, ki jih zanima. Specializirajo se lahko za različna področja dela, kot so prometni policisti, mejni policisti, policisti konjeniki ali vodniki službenih psov, kriminalistični tehniki in kriminalisti, postanejo lahko policisti specialci ali se pridružijo posebni policijski enoti, gorski enoti itd. V policiji imamo tudi druge, "netipične" enote in področja dela, kot so policijski orkester, muzej, področje informatike in telekomunikacij, odnosi z javnostmi itd.

 MG 0674 psi

Bobnarjeva: "Če čutite klic, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka, se pridružite našim vrstam"

"Z namenom kadrovske popolnitve in pomladitve naših vrst, da bi bila slovenska policija še naprej tako učinkovita pri zagotavljanju varnosti v Sloveniji, vabimo vse mlade, ki čutijo klic v sebi, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka - saj bodo tako največ naredili tudi za sebe -, da se nam pridružijo. Vabimo vse tiste, ki nosijo v sebi pogum, požrtvovalnost, pripadnost, pravičnost in preudarnost, da se pridružijo vrstam slovenskih policistk in policistov," je ob koncu srečanja dodala generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

Povezane vsebine

Zaposlite se v slovenski policiji