Sorodne objave

 

Zaradi globalne epidemije koronavirusa se je pretok ljudi in blaga med državami zelo omejil. Toda pretok nekaterih nujnih, osnovnih dobrin je treba vseeno omogočiti. Zato so se danes, 19. marca, na avdiokonferenci, organizirani na pobudo slovenske policije in v skrbi za usklajevanje čim bolj nemotenega prevoza nujnega blaga, sestali generalni direktorji in vodje mejnih služb Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije.

20200319 112335

Zaradi razvoja dogodkov v povezavi s širitvijo koronavirusa (COVID-19) po Evropi so države uvedle različne ukrepe tudi na svojih zunanjih mejah in notranjih mejah, ki mejijo z državami EU. Ukrepi so proporcionalni in upravičeni glede na razmere v državah in temeljijo na ocenah nacionalnih zdravstvenih služb. Med drugimi ukrepi so države uvedle tudi poostrene postopke na mejah. Ključnega pomena pa je, da se kljub temu zagotovi hiter čezmejni pretok blaga, nujno potrebnega za življenje ljudi, in v ta namen je usklajeno delovanje vseh odgovornih služb v regiji izjemno pomembno.

20200319 111734

Vsi sodelujoči na videokonferenci so se strinjali, da je nujen hiter odziv na izzive, ki jih koronavirus predstavlja za varnost ljudem, kakor tudi izmenjava informacij o izvajanju postopkov mejne kotrole, predvsem v luči zagotavljanja javnega zdravja.

Visoki predstavniki držav iz regije so v okviru razprave:

  • soglašali, da je potrebno redno obveščanje z izmenjavo informacij med vodji policij, tudi prek takšnih videokonferenc vsakih nekaj dni, da se zagotovi pravočasno usklajevanje ukrepov;
  • soglašali, da so drugi kanali, ki se bodo uporabljali za hitro izmenjavo informacij, policijski uradniki za zvezo ter operativni centri, če takšni obstajajo v policiji;
  • poudarili pomen zagotavljanja hitrega prevoza blaga v regiji in oskrbe naših državljanov z osnovnim blagom - bodisi z organizacijo konvojev tovora bodisi z določitvijo posebnih poti po državah, da se zagotovi neprekinjen pretok blaga;
  • soglašali, da je treba posebno pozornost nameniti prevozu medicinske opreme in blaga, ki naj se mu zagotovi prednostni prehod čez mejo, po potrebi tudi z zagotavljanjem policijskega spremstva;
  • izrazili potrebo po redni izmenjavi informacij o izkušnjah s policijskimi ukrepi;
  • soglašali, da je treba posameznike, ki izkoriščajo trenutne razmere za pridobitev lastne premoženjske koristi, obravnavati prednostno; kadar se pojavijo taki zločini, je treba zagotoviti medsebojno pomoč med državami na najvišji ravni in ustrezno izmenjavo informacij;
  • poudarili, da sedanje širjenje novega koronavirusa ni ustavilo migracijskih tokov čez Zahodni Balkan in da bi se dejavnosti v zvezi s tem morale nadaljevati kot doslej.

Naslednja videokonferenca bo v ponedeljek, 23. marca.