Sorodne objave

 

Na podlagi preteklega aktivnega zbiranja informacij glede posamičnih primerov nabave zaščitnih sredstev in včeraj razkritih novih dejstev je danes zadevo prevzel Nacionalni preiskovalni urad, ki preiskuje primere domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme. Pri tem obravnava primere, ki jih je sam zaznal in ki so bili izpostavljeni v medijskih poročilih. V predkazenskem postopku izvaja aktivnosti zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Pri tem zbira obvestila in poslovno dokumentacijo ter izvaja ostale aktivnosti z namenom dokazovanja kaznivega dejanja.

Preiskava se vodi prednostno, tako kot tudi ostali primeri, pri katerih obstaja sum, da si želijo storilci pridobiti protipravno premoženjsko korist z izkoriščanjem aktualnih razmer. V okviru preiskave se je NPU že povezal z nekaterimi drugimi državnimi organi z namenom izmenjave podatkov in nadaljnjega dela, med drugim tudi z državnim tožilstvom. Danes so preiskovalci NPU opravili razgovore z več fizičnimi osebami, prav tako pa so zasegli določeno poslovno dokumentacijo.

Sicer Policija, poleg omenjene zadeve, v povezavi z domnevnimi nepravilnosti pri dobavi zaščitne opreme, ves čas dosledno spremlja in tudi preverja več drugih primerov spornih poslov z namenom preverjanja obstoja razlogov za sum uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

Pri tem policija sodeluje in je v stalnem stiku tudi z drugimi državnimi organi s področja sistemskega in inšpekcijskega nadzora nad porabo javnih sredstev ter izvajanja javnih pooblastil, s katerimi si sprotno izmenjuje podatke in konkretne ugotovitve iz lastnih pristojnosti.

Slovenska policija je tudi vključena v sistem mednarodnega policijskega sodelovanja in v tem času sodeluje s tujimi varnostnimi organi, saj je morebitne zlorabe razmer na trgu in goljufije pri nakupu in prodaji varovalne (medicinske) opreme kot prednostno nalogo opredelil tudi Europol.

Policija bo tudi v prihodnje prednostno obravnavala vse primere sumov kaznivih dejanj, pri katerih bi storilci z izkoriščanjem aktualnih razmer želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist in s tem škoditi družbi kot celoti.