Sorodne objave

 

Danes obeležujemo svetovni dan pripadnikov mirovnih misij Organizacije združenih narodov, ki ga praznujemo že 18. leto zapored. Organizacija združenih narodov ga je za praznik mirovnikov in mirovnic razglasila leta 2002. Ta datum, 29. maj, ni bil izbran naključno, saj je prav na ta dan leta 1948 Varnostni svet OZN ustanovil prvo mirovno operacijo UNTSO za nadzor arabsko-izraelskega konflikta v Palestini.

IMG 1943

Slovenija prispeva k zagotavljanju miru v svetu

Slovenija je z mednarodnim priznanjem samostojnosti in članstvom v Organizaciji združenih narodov (OZN) ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) prevzela soodgovornost za zagotavljanje miru v svetu. Slovenska policija tako aktivno prispeva k prizadevanjem Evropske unije za oblikovanje skupne evropske varnostne in obrambne politike in vse od leta 1997 sodeluje v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem OZN, EU in OVSE. V več kot dveh desetletjih so slovenske policistke in policisti na mednarodnih civilnih misijah, ki so potekale v različnih državah in kulturnih okoljih, pridobili pomembne mirovniške izkušnje, s tem pa se je intenzivno razvijala tudi policija.

4 JIPTC Jordan delo na solski policijski postaji

Slovenski policisti v vlogi inštruktorjev med usposabljanjem v Jordaniji

Danes ni nobenega dvoma več, kako pomembne so mirovne misije za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti. Z njihovim razvojem je prav policijska komponenta sodelovanja postajala čedalje pomembnejša. Naša naloga je, da ta civilni del mednarodnih mirovnih misij krepimo in razvijamo, pri čemer nam bodo pomagale naše dosedanje izkušnje.

anita videoMag. Anita Lorbek, prva policistka vodja slovenskega policijskega kontingenta; napotena v mednarodno civilno misijo EULEX Kosovo

 Mag. Anita Lorbek, zaposlena v Sektorju za mednarodne policijske operacije na Generalni policijski upravi, je med letoma 2013 in 2016 delovala v misiji EULEX na Kosovu. Kot pravi v videu, se na misiji vsakodnevno srečuješ z varnostnimi izzivi, ki so povsem drugačni od tistih doma. "Manevriranje med različnimi interesi, politikami in kulturnimi razlikami - vse to je stresno. Na začetku si sicer predstavljaš, kako boš 'rešil svet', pa se na koncu izkaže, da ni povsem tako. A je kljub temu vredno vztrajati!"

Oglejte si video

P3190086

Na srečo med slovenskimi policisti v mednarodnih civilnih misijah ni bilo žrtev, a ostaja dejstvo, da je tovrstno delo nevarno.

Prvi slovenski policist napoten v mednarodno civilno misijo leta 1997, prva policistka pa leta 2000

Prvi slovenski policist je bil leta 1997 napoten na misijo Zahodnoevropske unije (MAPE v Albaniji). Od takrat je slovenska policija sodelovala v operacijah Evropske unije (EUPM v Bosni in Hercegovini ter EUPOL Proxima v Makedoniji), Organizacije združenih narodov (UNTAET/UNMISET na Vzhodnem Timorju, UNMIK na Kosovu in OHR v Bosni in Hercegovini) ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (KPSS na Kosovu, SMMS v Makedoniji in OVSE v Srbiji). Slovenski policisti so sodelovali tudi v podpori začasnim koalicijskim oblastem, kot so IPTM v Afganistanu in JIPTC v Jordaniji. Trenutno aktivno prispevamo policijske strokovnjake na dveh misijah Evropske unije, tj. EULEX Kosovo in EUPOL COPPS Palestina.

Letos pa obeležujemo tudi 20. obletnico prve napotitve slovenske policistke v mednarodne civilne misije.

 marjeta videoMarjeta Jenko Ravas, prva slovenska policistka, napotena v mednarodno civilno misijo (UNMIK - CIVPOL Kosovo in EULEX Kosovo)

Leta 2000 je bila v misijo OZN na Kosovo napotena prva slovenska policistka, Marjeta Jenko Ravas. In kaj Marjeta polaga na srce ostalim, ki se šele odločajo za ta korak? "Ne obupajte, ne izgubite volje in poguma. Ženske smo močnejše, kot si mislimo!"

Oglejte si video

JIPTC SLOPOLCON

Pripadniki slovenskega policijskega kontingenta v Jordaniji

Trenutno v civilnih misijah službuje pet slovenskih policistov

Trenutno ima slovenska policija v civilnih misijah pet policistov, in sicer enega v misiji EUPOL COPPS v Palestini ter eno policistko in tri policiste v misiji EULEX na Kosovem. Pripadnica in pripadniki mednarodnih civilnih misij izvajajo različne naloge z delovnega področja policije, skladno z mandatom misije, in sicer od operativnih nalog v enotah z izvršnimi pooblastili, do vodstvenih nalog.

Narava civilnih misij se je v zadnjem desetletju spremenila in zahteva hitro prilagodljivost novodobnim varnostnim izzivom. Mandati mednarodnih misij se prilagajajo napredku države gostiteljice, kar vsekakor vpliva na število mirovnikov v posamezni misiji kakor tudi na specifična specialistična znanja, ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje nalog.

SLO Puch v Mitrovici 2001

Slovenski policisti so bili prisotni tudi v misiji UNMIK na Kosovu.

Slovenski policisti vedno pozitivno sprejeti tako pri tujih varnostnih organih kot pri lokalnem prebivalstvu

Slovenski policisti in policistke so vselej uspešno izpolnili naloge v skladu z mandatom misij; bili so profesionalni, etični in spoštljivi do vseh ljudi, ki živijo na kriznih žariščih. V izvedbo nalog so vključili vse svoje strokovno znanje, izkušnje in profesionalno držo. V vsaki misiji so bili venomer zavzeti, strokovni in pozitivno sprejeti tako pri tujih varnostnih organih kot pri lokalnem prebivalstvu. S svojim izjemnim prispevkom k miru in varnosti na kriznih žariščih so vsi pripadniki in pripadnice mirovnih operacij prispevali tudi k prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti in povečevanju ugleda države. Za njihova plemenita dejanja jih je leta 2008 tedanji predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk odlikoval s srebrnim redom za zasluge.

 marija videoMarija Mikulan, prva slovenska policistka, napotena v mednarodno civilno misijo EUPOL COPPS

Po besedah Marije Mikulan iz Službe generalnega direktorja policije, ki je bila leta 2015 napotena v Palestino, na mednarodno civilno misijo EUPOL COPPS, sta bili to dve najbolj vznemirljivi leti njenega življenja. V popolnoma drugačnem okolju se je srečevala z zelo zahtevnimi varnostnimi situacijami. Kot ženski pa ji je bil še poseben izziv delovati v družbi in kulturi, ki drugače definira položaj in vlogo ženske. "Tamkajšnjim prebivalkam smo bile predstavnice misije zato za velik vzor ter inspiracijo."

Oglejte si video

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije