Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad je na Specializirano državno tožilstvo RS podal kazensko ovadbo zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ).

Preiskovalci so ugotovili, da je prvo osumljeni predsednik uprave s preostalimi člani uprave gospodarske družbe iz Ptuja storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z namenom, da bi pridobil premoženjsko korist gospodarski družbi iz Ljubljane. V ta namen je izrabil svoj položaj tako, da je v letih 2008 in 2009 v imenu in za račun gospodarske družbe sklenil dve kupoprodajni pogodbi za nakup delnic ter druge listine, vezane k tema pogodbama, v skupnem znesku približno 26 milijonov evrov. Nato je na podlagi teh pogodb poravnal kupnino v dogovorjenem znesku. Pri tem je ravnal v nasprotju z interesi podjetja, ki ga je vodil, in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Preiskovalci so namreč ugotovili, da je sklenil pogodbo, čeprav je vedel, da nakup teh delnic ni bil potreben ter, da je poštena oz. ekonomsko upravičena cena delnic bistveno nižja od pogodbene cene. Na ta način je direktor gospodarske družbe drugi gospodarski družbi pridobil premoženjsko korist v znesku najmanj štiri milijone evrov.

Odgovorne osebe družbe iz Ljubljane, ki je pridobila omenjeno premoženjsko korist, ter druge, s to družbo in osumljenimi povezane osebe, pa so utemeljeno osumljene pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja.

Preiskovalci NPU so prav tako pet od sedmih osumljenih že aprila 2020 kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II in I KZ (04) oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ).