V. d. generalnega direktorja policije mag. Anton Travner je danes, 3. junija 2020, nagovoril udeležence letošnje konference dnevov varstvoslovja.

Travner je dejal, da so se v zadnjem času izpostavile nekatere teme in varnostna vprašanja, ki do sedaj morda niso bila deležna velike pozornosti, in da vsebinski program letošnje konference kaže na to. Kibernetska varnost je ena med njimi, ko so mnogi v času epidemije koronavirusa delali od doma: »To pomeni, da se delo z občutljivimi podatki iz službenega, pisarniškega okolja v večjem delu seli v domače okolje, kar lahko pomeni tudi večja tveganja.«

Nadaljeval je, da je zagotovo pomembna tema tudi policijsko delo v skupnosti. Dogodki, kot so epidemija, migracije, protesti, zgostitev prometa in druga varnostna vprašanja, zahtevajo še večji angažma policistov na terenu, pri čemer je sodelovanje policije z javnostjo in zaupanje ljudi v delo policije bistveno. »Ob vseh tveganjih današnjega časa bo zato dobro vzpostavljen in delujoč varnostni sistem zagotovo velik izziv za policijo in druge institucije,« je dejal Travner in poudaril, da lahko občutek varnosti dajejo le zakonite in legitimne službe, med tem ko je treba vse ostale, ki želijo nepooblaščeno prevzemati pristojnosti policije, absolutno obsoditi in sankcionirati.

Travner je pohvalil organizatorje, da so se prilagodili novim razmeram ter hitro in kreativno našli nov način, kako konferenco izpeljati. Zaželel jim je produktivno razpravo, čim več inovativnosti in dobrih zaključkov.

Zvočni posnetek nagovora v. d. generalnega direktorja policije mag. Antona Travnerja

20200603 092206 zm

Na odprtju konference, ki letos poteka v spletnem okolju in v okrnjeni obliki, so bili (z leve) v. d. generalnega direktorja policije mag. Anton Travner, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Andrej Sotlar in prodekanica za izobraževalno dejavnost na FVV doc. dr. Maja Modic.

Po uvodnih nagovorih so sledile štiri okrogle mize. V eni od njih – v okrogli mizi z naslovom Policijsko delo v skupnosti v Sloveniji – sta sodelovali mag. Tatjana Bobnar iz vodstva policije in Marija Mikulan iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi. Med udeleženci konference so bili tudi policisti in drugi zaposleni v policiji.