Vlada je s 1. julijem 2020 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Andreja Juriča, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

IMG 2452

Posle je novemu vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Andreju Juriču (desno) danes v imenu Antona Travnerja predal njegov namestnik Jože Senica (levo).

Minister za notranje zadeve je po odstopu dosedanjega generalnega direktorja policije mag. Antona Travnerja vladi predlagal, da se Juriča, ki izpolnjuje vse pogoje za ta položaj, s 1. julijem 2020 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije.

"Zavedam se, da prevzemam izjemno odgovorno nalogo v izjemno zahtevnem času. Vse svoje izkušnje in znanje, ki sem jih pridobil v dolgoletni karieri, bom vložil v vodenje slovenske policije. V tem sistemu sem že dolgo in ga dobro poznam, poznam njegove ljudi in vem, da delajo predano. Ko zaupaš svojim sodelavcem, njihovi strokovnosti in etični drži, je tudi vodenje tako velikega in kompleksnega sistema lažje. Pred policijo so številni izzivi, a vem, da jih bomo s skupnim trudom uspešno prebrodili."

Ob tem je še dodal, da se še kako dobro zaveda, kako pomembno je zaupanje ljudi v policijo. "Zaupanje ljudi pa lahko gradimo le tako, da dosledno sledimo temeljnim načelom, ki usmerjajo naše delo - načelom zakonitosti in strokovnosti ter spoštovanja človekovih pravic. Ob tem moramo ves čas ohranjati tudi etično držo ter osebno integriteto. Le tako bo policija lahko upravičila visoka pričakovanja ljudi in ostala eden od pomembnih temeljev pravne države."

IMG 2460

Andrej Jurič je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru ter magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. V policiji se je zaposlil po zaključeni Srednji policijski šoli leta 1986 kot prometni policist. V svoji policijski karieri je bil nato pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Bežigrad, komandir Policijske postaje Trbovlje, komandir Postaje prometne policije Ljubljana, zadnja leta pa je deloval kot višji samostojni inšpektor v Centru za prekrškovne zadeve Uprave uniformirane policije v Generalni policijski upravi.