Od jutri, 1. septembra 2020, bodo slovenski policisti v izjemnih varnostnih primerih za obvladovanje nevarnih oseb lahko uporabili tudi električne paralizatorje. Seveda le takrat, ko bo to nujno in bodo izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji. Električne paralizatorje sicer že vrsto leto uporabljajo policisti večine držav Evropske unije in njihove izkušnje so pozitivne, saj paralizatorji zmanjšujejo možnosti poškodb v najzahtevnejših policijskih postopkih. Trenutno ima slovenska policija 20 električnih paralizatorjev, za njihovo uporabo pa je usposobljenih 237 policistov. Vsi postopki se bodo snemali, osebam pa bo po morebitni uporabi vedno zagotovljen tudi zdravstveni pregled.

Večina ljudi paralizatorja nikoli ne bo izkusila. Namreč njegova uporaba je usmerjena zgolj na najhujše kršitelje, ki s svojimi nasilnimi dejanji in grožnjami po življenju tudi po večkratnih opozorilih policistov ne bodo želeli prenehati.

IMG 4516

Vse v zvezi z električnim paralizatorjem sta na današnji novinarski konferenci predstavila Vladimir Ilič in Matjaž Čuček iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije, o zdravstvenem vidiku njegove uporabe pa je spregovorila mag. Renata Rajapakse iz Ministrstva za zdravje.

Zvočni posnetek izjave Vladimirja Iliča

Zvočni posnetek izjave Matjaža Čučka

Zvočni posnetek izjave Renate Rajapakse

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov

Z električnim paralizatorjem bodo policisti lahko učinkovitejši pri obvladovanju nevarnih napadalcev

Policisti imajo pogosto postopke s posamezniki, ki nosijo orožje ali druge nevarne predmete in jih tudi uporabijo pri upiranju ali napadu nanje ali okolico. Največja nevarnost policistom grozi pri posredovanju v zaprtih prostorih, saj je zaradi omejenega prostora skoraj nemogoče ohraniti primerno varnostno razdaljo, še posebej ob dejstvu, da morajo pogosto zaščititi žrtve.

Policisti do zdaj (razen vodnikov službenih psov) niso imeli ustreznega prisilnega sredstva, s katerim bi lahko varno (z varne razdalje) in učinkovito obvladali osebo, ki se aktivno upira z orožjem ali nevarnim predmetom (nož, palica, razbita steklenica …). Električni paralizator bo namenjen prav takim primerom.

Električni paralizator izpolnjuje vrzel med uporabo palice in strelnega orožja. Policisti so se namreč v preteklosti večkrat srečali s primeri, ko so morali obvladati nepredvidljive in oborožene posameznike, ki iz različnih razlogov (tudi duševne motnje, vpliv alkohola in prepovedanih drog, hudega stresa …) okolice niso dojemali realno in so iz aktivnega upiranja nenadoma prešli v napad na policista ali drugo osebo z orožjem ali drugim nevarnim predmetom (npr. nožem, palico, razbito steklenico ipd.). Z uporabo paralizatorja bodo zdaj policisti lažje in varneje opravili postopek, z manjšimi posledicami oz. brez posledic za posameznika.

IMG 4500

Uporaba električnih paralizatorjev le v primerih, ko je ogroženo življenje

Policisti bodo smeli uporabiti električni paralizator na podlagi zakonskih pogojev, zapisanih v 86. a členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije, če ne bodo mogli drugače:

 • obvladati aktivnega upiranja ali napada z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, s katerimi oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali
 • preprečiti samopoškodovanja, če obstaja neposredna nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali hujše posledice za osebo

Policisti bodo storili vse, da bi varnostno situacijo rešili na čim bolj varen, miren način, po možnosti brez uporabe prisilnih sredstev

Da bi varnostno situacijo rešili na čim bolj varen, miren način, po možnosti brez uporabe prisilnih sredstev, smo določili devet korakov, s katerimi bodo policisti, pred uporabo električnega paralizatorja, poskusili odvrniti osebo od samopoškodovanja oziroma kršitelja od nasilja, kar si lahko ogledate tudi spodaj, v dveh kratkih posnetkih.

1. kamera in električni paralizator sta javno vidna,
2. poziv kršitelju k sodelovanju in opozorilo za stopnjevanje ukrepov,
3. opozorilo o snemanju postopka in vklop kamere,
4. opozorilo pred uporabo prisilnih sredstev in uporabo električnega paralizatorja,
5. izvlek električnega paralizatorja,
6. vklop električnega paralizatorja,
7. pričetek merjenja z laserskim žarkom,
8. opozorilno iskrenje in nadaljevanje z ukazi in opozorili,
9. uporaba električnega paralizatorja - izstrelitev elektrod.

video foto paralizator 1

Oglejte si video: Prikaz postopka uporabe električnega paralizatorja (zunaj)

video foto paralizator 2

Oglejte si video: Prikaz postopka uporabe električnega paralizatorja (v notranjem prostoru)

Kako električni paralizatorji delujejo v praksi?

Električni paralizator s pomočjo visoke električne napetosti začasno onesposobi osebo s t. i. nevromišično onesposobitvijo, kar pri osebi v času delovanja cikla prepreči upiranje, napad ali samopoškodovanje. Cikel delovanja električnega paralizatorja traja 5 sekund.

Policist lahko nevarno osebo s paralizatorjem obvlada in onesposobi z varne razdalje, brez fizičnega stika, zaradi česar si lažje zagotovi varno uporabo sredstev za vklepanje in vezanje ter s tem varen in učinkovit nadzor nad osebo.

IMG 4552

Vsi postopki se bodo snemali

Vsi postopki se bodo snemali zaradi zagotavljanja pravne varnosti policistov in oseb v policijskih postopkih ter zagotavljanja zakonitosti in visoke strokovnosti dela.

Ob uporabi električnih paralizatorjev bodo policisti uporabljali kamere, kot to določa peti odstavek 86. a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Izkušnje policij drugih držav EU, ki tovrstne kamere uporabljajo že dlje časa, kažejo, da kamere zagotavljajo določeno pravno varnost, tako policistom kot osebi, s katero policisti izvajajo postopek. Po teh izkušnjah snemanje policijskih postopkov poveča strokovnost dela policistov, s čimer država zagotavlja še boljše spoštovanje in varovanje človekovih pravic, pa tudi zmanjša število napadov na policiste (v nekaterih primerih se kršitelji zaradi snemanja postopka umirijo) ter zlonamernih in neutemeljenih pritožb posameznikov na delo policistov.

Osebam v postopku bo zagotovljen zdravstveni pregled

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije morajo policisti po uporabi električnega paralizatorja takoj, ko okoliščine to dopuščajo, zagotoviti, da osebo pregleda zdravnik. Da bi bili zdravstveni pregledi v različnih zdravstvenih ustanovah poenoteni, smo pripravili enoten obrazec, t. i. nalog za zdravstveni pregled po uporabi električnega paralizatorja. Nalog bo za zdravstveno ustanovo neke vrste opomnik, katere preglede naj zdravnik opravi (ugotavljanje splošnega psihofizičnega stanja osebe, ocena oskrbe vbodnih mest, izvedba posnetka EKG in zapis morebitnih drugih posebnosti), istočasno pa tudi podlaga za izstavitev računa naročniku (Policiji).

Nalog za zdravstveni pregled po uporabi električnega paralizatorja oz. sama vsebina zdravstvenega pregleda je bila usklajena znotraj pristojnih strokovnih služb MNZ, z Varuhom človekovih pravic, Informacijsko pooblaščenko ter z Ministrstvom za zdravje. Na svoji seji, oktobra lani, je omenjeni nalog potrdil tudi razširjeni strokovni kolegij za urgentno medicino UKC Ljubljana.

Želimo posebej poudariti, da so številne študije in analize iz tujine sicer pokazale, da električni paralizator ni primarni razlog poškodb ali celo smrti osebe, v izjemno redkih primerih so za to krivi kvečjemu sekundarni razlogi ali siceršnje zdravstveno stanje osebe.

IMG 4531

Za uporabo 20 paralizatorjev usposobljenih 237 policistov

V Sloveniji imamo trenutno 20 kompletov električnih paralizatorjev Taser X2, v letu 2019 smo dodatno nabavili še 115 kamer za osebno uporabo Axon Body 2, v letošnjem letu pa še 57 kompletov takšnih kamer, ki bodo namenjene snemanju policijskih postopkov. Uporabljali jih bodo policisti v večini policijskih enot v Sloveniji. Za uporabo električnih paralizatorjev smo že usposobili 237 izkušenih policistov.

Število paralizatorjev in kamer po enotah:

 • Policijska uprava Celje: 2 električna paralizatorja in 14 osebnih kamer
 • Policijska uprava Koper: 3 električni paralizatorji in 15 osebnih kamer
 • Policijska uprava Kranj: 1 električni paralizator in 7 osebnih kamer
 • Policijska uprava Ljubljana: 6 električnih paralizatorjev in 22 osebnih kamer
 • Policijska uprava Maribor: 3 električni paralizatorji in 18 osebnih kamer
 • Policijska uprava Murska Sobota: 1 električni paralizator in 8 osebnih kamer
 • Policijska uprava Nova Gorica: 1 električni paralizator in 4 osebne kamere
 • Policijska uprava Novo mesto: 2 električna paralizatorja in 16 osebnih kamer
 • Uprava za policijske specialnosti, Specialna enota: 1 električni paralizator in 3 osebne kamere
 • Uprava uniformirane policije: 4 osebne kamere
 • Uprava kriminalistične policije: 2 osebni kameri
 • Policijska akademija: 2 osebni kameri

Usposobljenost policistov za delovanje z električnimi paralizatorji

Usposabljanje inštruktorjev in multiplikatorjev slovenske policije za uporabo električnega paralizatorja Taser X2 in osebne kamere Axon BodyCam 2 je potekalo pred dobrim letom v Policijski akademiji vTacnu. Usposabljanje je vodil inštruktor iz podjetja Axon. Inštruktorji in multiplikatorji iz slovenske policije pa so v decembru 2019 in januarju 2020 usposobili tiste policiste, ki bodo naprave uporabljali med opravljanjem policijskih nalog. Za uporabo električnih paralizatorjev so bili izbrani izkušeni policisti, ki najpogosteje izvajajo interventne naloge v intervencijskih skupinah, mobilnih kriminalističnih oddelkih in policisti Specialne enote. Zanje so enkrat letno predvidena obnovitvena usposabljanja.

Električni paralizator vsekakor pomeni korak k humanizaciji prisilnih sredstev

Pri uporabi paralizatorja so, tudi zaradi obvladanja nevarne osebe na varni razdalji, dokazano manjše možnosti za poškodbe oseb in policistov (po raziskavah v tujini 50 % oz. 70 % zmanjšanje poškodovanih oseb ali policistov), kot pri uporabi drugih (tudi milejših) prisilnih sredstev, saj pri uporabi električnega paralizatorja praviloma ne pride do neposrednega stika med policistom in osebo.

Tudi temeljna načela Organizacije združenih narodov o policijski rabi sile in strelnega orožja, sprejeta na 8. kongresu ZN o preprečevanju kriminala in ravnanju s storilci (Havana, Kuba, 27. 8. do 7. 9. 1990) vladam in varnostnim organom svetujejo razvoj sredstev in opremljenosti delavcev varnostnih organov z orožjem in strelivom, ki bi zmanjšale možnosti poškodb ali smrti med samimi postopki.

Nekatere evropske policije paralizatorje uporabljajo že vrsto let: Pozitivne izkušnje in manj poškodb

Električne paralizatorje že vrsto let uporabljajo policije nekaterih evropskih držav, denimo Velike Britanije, Francije, Španije, Nemčije, Belgije, Poljske, Litve, Latvije, Madžarske, Češke, Bolgarije, Švice, Švedske, Norveške, Avstrije, Finske, Gibraltarja, Nizozemske in Irske. Uporabljajo ga tudi nekatere druge varnostne organizacije in agencije v Evropski uniji.

Karakteristike električnih paralizatorjev

Električni paralizatorji so znamke Taser, model X2, osebne kamere pa Axon Body 2. Obe napravi proizvaja ameriško podjetje Axon.

V en komplet spadajo električni paralizator in tok zanj, štiri operativne kartuše (dve sta nameščeni v električnem paralizatorju in dve rezervni), tok za dve rezervni kartuši, baterija električnega paralizatorja, povezovalni kabel za prenos podatkov ter osebna kamera Axon Body 2 z dvema nosilcema in kablom za prenos posnetkov.

Policist, ki bo nosil električni paralizator, mora istočasno nositi in uporabljati tudi kamero Axon Body 2 za snemanje izvajanja policijskih postopkov.

To podjetje ima s paralizatorji veliko izkušenj, saj jih prodaja v 110 držav po celem svetu.

Po 18 letih vendarle v uporabo

Aktivnosti policije za uvedbo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva policistov so se prvič začele že v letu 2002.

Na podlagi pridobljenih izkušenj tujih policij in proučitve pridobljene dokumentacije je bila že v letu 2003 ustanovljena delovna skupina, ki je vsestransko preučila možnosti za uvedbo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v slovensko policijo.

Kljub temu, da sta delovna skupina policije za uvedbo električnega paralizatorja v policiji in delovna skupina ministrstva za notranje zadeve po natančnem preučevanju ugotovili, da je električni paralizator ustrezno prisilno sredstvo in predlagali njegovo uvedbo v nekaterih policijskih enotah, je po zaključku poskusne uporabe (od leta 2006 do 2008 v Specialni enoti, kjer pa v tem času niso imeli primera, ko bi električni paralizator smeli uporabiti) takratna ministrica za notranje zadeve policiji odredila, da mora električne paralizatorje zapečatiti in prenehati z vsemi aktivnostmi, ki vodijo v smeri uvedbe električnih paralizatorjev med prisilna sredstva.

S spremembami in dopolnitvami ZNPPol so v letu 2017 policisti vendarle dobili natančnejšo pravno podlago (v času poskusne uporabe bi jih smeli uporabljati pod enakimi pogoji kot druga sredstva za pasivizacijo oseb) za uporabo električnih paralizatorjev kot ene ob oblik prisilnih sredstev, s katerimi bodo lahko učinkoviteje in varneje opravljali najzahtevnejše postopke s posamezniki, ki bodo hudo ogrožali sebe, ogrožali življenje policista ali koga drugega. Pri pripravi te zakonske rešitve smo v Policiji med drugim upoštevali pripombe Varuha človekovih pravic, pa tudi civilne družbe. Tudi Amnesty International Slovenije je ocenil, da so v tem zakonskem predlogu upoštevana priporočila, ki jih je glede uporabe električnih paralizatorjev v svojem poročilu leta 2010 podal Svet Evrope oz. njegov odbor za preprečevanje mučenja (CPT). Tri leta po sprejetju zakonskih sprememb, bodo policisti po temeljitih pripravah na uporabo znotraj policije, električne paralizatorje vendarle lahko začeli uporabljati tudi na terenu.

Prisilna sredstva v policiji sicer opredeljuje Zakon o nalogah in pooblastilih policije v 2. poglavju.