Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila 51. skupino policistov. Med 18. novembrom in 18. decembrom 2020 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Boris Krajnc iz Policijske postaje Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana), Denis Farkaš is Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Murska Sobota, Peter Lipič iz Policijske postaje Gorišnica (Policijska uprava Maribor), Tomaž Žebrek iz Policijske postaje Radlje ob Dravi (Policijska uprava Celje) in Ivan Žnidaršič iz Postaje pomorske policije Koper (Policijska uprava Koper) ter policistka Janja Lampič iz Postaje letališke policije Brnik (Policijska uprava Kranj).

Pred odhodom jih je sprejel namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Policistom je zaželel uspešno, predvsem pa varno delo. Delovno srečanje je vodil Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije, udeležil pa se ga je tudi Simon Kelenc iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na GPU. Izkušnje prejšnje skupine je zbranim (preko videokonference) predal njen vodja, tj. policist Sandi Krušnik iz Policijske postaje Brežice (Policijska uprava Novo mesto).

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in izven območja mejnega prehoda Bogorodica. Po potrebi bodo makedonskim policistom pomagali tudi v začasnem prehodnem centru Gevgelija. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.