Sorodne objave

 

20. januarja 2021 je bila prek spletne platforme Webex izvedena zaključna slovesnost projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi v Republiki Srbiji. Slovenija je pri projektu sodelovala kot sodelujoča partnerica v konzorciju z vodilno Avstrijo, in sicer s kratkoročnimi strokovnjaki in rezidenčnim svetovalcem. Sodelovala je pri vseh komponentah projekta, v celoti pa izvedla komponento I. z naslovom Analiza institucionalnega okvirja in organizacijskih kapacitet v boju proti trgovini z ljudmi.

 Projekt, v vrednosti milijon evrov je financirala Evropska komisija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč in je trajal dve leti.

minister nagovor tvining

Udeležence je preko videopovezave pozdravil minister za notranje zadeve Aleš Hojs

Udeležence je preko videopovezave pozdravil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs. V svojem nagovoru je izpostavil predvsem, da je pomoč pri razvoju in napredku na področju stabilnosti in varnosti v Srbiji ena prednostnih nalog Slovenije, obenem pa je to tudi visoko na dnevnem redu Evropske unije. Zagotovil je nadaljnjo pomoč slovenske policije pri izpolnjevanju zahtev iz poglavja 24 in polno podporo pri nadaljevanju reform na področju boja proti trgovini z ljudmi, ki smo jih začeli v tem projektu.

Udeležence sta poleg slovenskega notranjega ministra nagovorila tudi avstrijski minister Karl Nehammer in srbski minister Aleksandar Vulin.

V imenu Slovenije je udeležence nagovoril tudi veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji Damjan Bergant.

koros video tvining

Delo slovenskih ekspertov je predstavil Slavko Koroš iz Uprave kriminalistične policije

Delo slovenskih ekspertov in njihove rezultate je predstavil vodja projekta s slovenske strani Slavko Koroš iz Uprave kriminalistične policije. Poudaril je, da so bili cilji projekta v celoti uresničeni, kar so poudarili tudi sodelujoči partnerji. "Ob tem je še posebej pomembno, da smo v času izvajanja projekta še okrepili že sicer dobro medsebojno sodelovanje, izmenjevali izkušnje, znanje in stališča, prav tako pa tudi krepili medsebojno zaupanje." Na koncu se je vsem sodelujočim iskreno zahvalil za odlično in korektno sodelovanje, še posebej strokovnjakom in kolegom iz Slovenije, ki so svoje naloge izvedli na visoki strokovni ravni in nesebično ter brez dvoma veliko prispevali h krepitvi mednarodnega sodelovanja ter ugleda slovenske policije in Slovenije.

Za odlično sodelovanje se je vsem sodelujočim v projektu zahvalil tudi Branko Japelj, ki je bil v Srbijo napoten kot rezidenčni svetovalec.

V okviru projekta je bilo izvedenih 47 izobraževanj oz. delavnic, ki se jih je skupno udeležilo 680 udeležencev, in sicer predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, predstavniki Centra za zaščito žrtev trgovine z ljudmi, predstavniki organizacij civilne družbe, tožilstva, delovnega Inšpektorata, Sektorja tržne inšpekcije, Zavetišča za otroke v Beogradu, predstavniki Mestnega centra za socialno delo v Beogradu, predstavniki ministrstva za pravosodje, pa tudi predstavniki srbskega Rdečega križa in Zavoda za otroke in mladino v Beogradu.

Na podlagi izvedenih aktivnosti so slovenski strokovnjaki pripravili 23 priporočil srbskim kolegom, nudili pa so tudi pomoč pri pripravi različnih pisnih gradiv – usmeritev, priročnikov in navodil.