Sorodne objave

 

Na sedežu Evropskega sveta v Bruslju je 19. in 20. junija 2008 potekalo drugo zasedanje Evropskega sveta pod okriljem slovenskega predsedovanja. Podobno kot marca so se zasedanja udeležili najvišji predstavniki Evropske unije, Evropskega parlamenta, Evropske komisije ter 27 vodij držav članic EU in 27 ministrov za zunanje zadeve. Varovanje varovanih oseb in objekta je organizirala in vodila varnostna služba Evropskega sveta, kot predsedujoča država pa je pri varovanju zasedanja pomagala tudi Slovenija. Zasedanje so tako še drugič uspešno varovali policisti Urada za varnost in zaščito.

Poleg koordinatorja, višjega policijskega inšpektorja Maria Bahoriča, so naloge varovanja iz Sektorja za varovanje objektov opravljali še policijski inšpektor Evgen Veselko in 10 policistov Boštjan Kušljan, Dejan Rozman, Uroš Florjančič, Gorazd Gril, Igor Simončič, Aleš Kastelic, Simona Gorjup, Janez Simčič, Mitja Potočnik in Matjaž Mravljak.

Varovani objekt je zgrajen iz osmih nadstropij in šestih etaž pod zemljo. Celoten objekt ima 84 kilometrov hodnikov. V objektu se je med predsedovanjem poleg varovanih oseb zadrževalo še okrog 2000 zaposlenih uradnikov, 1000 delegatov, 1800 akreditiranih novinarjev, 500 pogodbenih delavcev (logistika, strežba, tehnično osebje ipd). V tem času je v okolici varovanega objekta veljala popolna zapora prometa, ki jo je zagotavljala belgijska policija.

Policisti Urada za varnost in zaščito so naloge varovanja opravljali pri glavnem vhodu v objekt, pri vhodu za varovane osebe, pred vhodom v prostore predsedujoče države, v dvorani za novinarske konference ter v nadstropju in v dvorani, kjer je potekalo zasedanje Evropskega sveta. Objekt sta poleg varnostne službe Evropskega sveta in policistov Urada za varnost in zaščito varovali še zasebna varnostna služba SECURITAS in specialna enota belgijske policije.