Sorodne objave

 

V torek, 13. aprila 2021, so murskosoboški kriminalisti skupaj z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave končali eno izmed najbolj zahtevnih kriminalističnih preiskav zoper organizirano kriminalno združbo štirih oseb, ki so se združile in delovale z namenom dolgoročnega izvrševanja kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi. Kriminalisti so v preiskavi zasegli okoli 400 kg prepovedanih drog, kar je eden izmed največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji.

Kriminalistično preiskavo, ki je potekala tudi v intenzivnem in dobrem sodelovanju z avstrijsko, nemško in estonsko policijo, je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

govorci zaseg krim preiskava

Video: Podrobnosti kriminalistične preiskave sta na današnji novinarski konferenci predstavila (z leve) Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Murska Sobota, in Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V 15-mesečni policijski preiskavi, ki je potekala v Sloveniji, so kriminalisti začeli preiskovati kazniva dejanja s klasičnimi oblikami policijskega dela, tj. z zbiranjem obvestil, kasneje pa so v preiskavo vključili tudi izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. V tem času je bilo v sodelovanju s policisti iz Nemčije, Avstrije in Estonije v tujini zaseženih okoli 5 kg različnih prepovedanih drog in preko 4500 kosov tabletk ecstasy (MDMA).

Kriminalistična preiskava je pokazala, da je imela kriminalna združba zelo dobro organizirano mrežo preprodaje prepovedanih drog po celem svetu, ki je potekala izključno prek črnih tržnic na temnem spletu (darknetu). Plačila za nakupe prepovedanih drog pa so se vršila izključno z uporabo kriptovalut.

IMG 7588

Z uspešnim kriminalističnim preiskovanjem preprodaje prepovedanih drog prek temnega spleta je bil tudi v slovenski policiji narejen velik korak naprej. Pomurski kriminalisti so se namreč prvič srečali s preiskovanjem prodaje velikih količin prepovedanih drog, na način, ki se je še do pred kratkim mnogim zdel nepredstavljiv. Nakup drog praviloma ni potekal osebno in tako ni bilo fizičnega stika med prodajalcem in kupcem, kar je še dodatno oteževalo preiskavo.

Vsak posameznik v organizirani kriminalni združbi je imel posebej določeno vlogo:

  • vodja združbe je prek temnega spleta na različnih tržnicah prodajal in ponujal raznovrstno paleto prepovedanih drog v različnih količinah, za kar je imel izdelan in objavljen cenik. Komuniciral je s kupci in tudi pripravljal pakete s prepovedanimi drogami. Prav tako je skrbel za nabavo predhodnih surovin, s pomočjo katerih so izdelovali amfetamin,
  • ostali člani združbe pa so skrbeli za pripravo in oddajo pošiljk, ki so potekale izključno prek pošte. V nekaterih primerih so člani združbe prepovedano drogo dostavljali tudi osebno, predvsem v sosednjo Avstrijo.

Storilci so pri storitvi kaznivih dejanj izvajali različne ukrepe, s katerimi so želeli prikriti svoje dejavnosti. Bili so zelo pazljivi, saj so skrbno izbirali embalažo, v kateri so kupcem pošiljali prepovedano drogo, vse z namenom, da bi ostali neopazni. Uporabljali so embalažo, kot da so v njej prehranski dodatki, in jo zapakirali na način, da je izgledala kot originalna.

IMG 7666

Cena posameznih vrst prepovedanih drog je bila različna, odvisna od količine, kraja dostave, pogostosti odkupa in preteklih nabav. Dobavljena prepovedana droga je bila izjemne kakovosti in čistosti, kar pomeni, da je lahko kupec drogo še dodatno redčil za nadaljnjo preprodajo.

Cena kokaina je bila 40.000 evrov za kg, heroina 9000 evrov za kg, metamfetamina 16.000 evrov za kg, cena tabletke ecstasy (MDMA) se je gibala od enega do dveh evrov, odvisno od količine nakupa. Cena speed paste je bila 1300 evrov za kg.

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba v zadnjih treh letih prodala več kot 82 kilogramov speed paste, več kot 65 kilogramov MDMA kristalov in večje količine ostalih prepovedanih drog, ki jih je ponujala, kot so: MDMA-tabletke, MDMA-kristali, heroin, mefedron, prepovedana konoplja, kokain, amfetamin v pasti. Med preiskovanjem in pregledovanjem profila vodje združbe na temnem spletu je bilo ugotovljeno, da je med aprilom 2018 in julijem 2020 samo na eni izmed tržnic temnega spleta prodal za več kot 600.000 evrov prepovedanih drog. Preprodajali so tudi na drugih tržnicah temnega spleta, končni podatki pa bodo znani po zaključku zbiranja obvestil.

IMG 7761

V torkovi zaključni akciji je sodelovalo 70 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Murska Sobota, Maribor in Ljubljana, skupaj s kriminalisti iz Uprave kriminalistične policije iz Generalne policijske uprave.

Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Murski Soboti so kriminalisti in policisti 13. aprila 2021 opravili tri hišne preiskave (dve na območju PU Maribor in eno na območju PU Ljubljana) pri štirih osumljenih osebah, starih od 28 do 43 let. Tri osebe so z območja PU Maribor, ena oseba pa z območja PU Ljubljana.

Štirim osumljenim osebam je bila odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po I. in III. odstavku 186. člena KZ-1B.

15. aprila 2021 so bile vse osumljene osebe privedene k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse odredil pripor. Noben od osumljenih ni bil predkaznovan za tovrstna kazniva dejanja.

V času kriminalistične preiskave (z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov) in na hišnih preiskavah v zaključni akciji je bila zasežena ena od največjih količin prepovedanih drog v Sloveniji. Kriminalisti so osumljenim osebam zasegli skupno okoli 400 kg prepovedanih drog, ki jih analizira Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani. Do sedaj so bile izdelane delne analize vzorcev za okoli 83 kg, in sicer:

  • MDMA – roza tabletke z logom Punisher – 17,5 kg,
  • MDMA – modre tabletke z logom Punisher – 25,4 kg,
  • MDMA kristali – 25 kg,
  • ketamin (sicer ni na seznamu prepovedanih drog, a je zelo nevarna substanca) – 6 kg,
  • heroin – 1 kg,
  • mefedron – 8 kg.

Ostale analize še potekajo in bodo znane naknadno, pri čemer pa sumimo, da gre v preostali zaseženi količini pretežno za sintetične droge (tabletke in kristali). V zvezi s tem bodo kriminalisti podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe na državno tožilstvo.

Skupaj so si osumljene osebe pridobile za najmanj 3.000.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po I. odstavku 186. člena KZ-1B je predpisana kazen zapora od enega do 10 let. Za kvalificirano obliko po tretjem odstavku (storjeno v hudodelski združbi) pa je predpisana kazen zapora od pet do 15 let.

IMG 7577

Slovenska policija uspešna pri novem načinu preiskovanja preprodaje prepovedanih drog na temnem spletu

Rezultat preiskave pomurskih kriminalistov je eden izmed največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji in je pomemben še posebej zato, ker je organizirana kriminalna združba za organizacijo in prodajo drog uporabljala temni splet.

Slovenska policija se pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse bolj pogosto sooča s preiskovanjem in odkrivanjem novih, sofisticiranih metod, ki jih organizirane kriminalne združbe uporabljajo za izvrševanje svojih ilegalnih dejavnosti. Prav temni splet pa je v sedanjem času eno izmed ključnih orodij mednarodnih kriminalih združb za ilegalno trgovanje z drogami in orožjem ter za ostale nezakonite dejavnosti. Tudi ta preiskava potrjuje, da v kriminaliteti v slovenskem prostoru prihaja do očitnih sprememb, saj se kriminalne dejavnosti vedno bolj izvršujejo v kibernetskem prostoru. Slovenska policija za učinkovito izvajanje kriminalističnih preiskav prilagaja svoje delovanje, saj kriminalne združbe vse bolj uporabljajo sodobne tehnološke rešitve.

V zadnjih letih je slovenska policija zaključila več mednarodnih kriminalističnih preiskav, v katerih so storilci za ilegalno trgovino s prepovedano drogo, orožjem in eksplozivi uporabljali temni splet. Pri tem se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter transakcij. Sooča se z izzivi, kako z zakonskimi pooblastili zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo.

Kriminalne organizacije vsako leto z izvrševanjem svojih ilegalnih dejavnosti zaslužijo 140 milijard evrov. Prav tihotapljenje in prodaja prepovedanih drog pa je še vedno ena izmed ključnih ilegalnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalih združb, ki jim prinaša ogromne dobičke. Denar, pridobljen s prodajo drog, "operejo" in ga vlagajo v legalne posle. Mednarodne kriminalne združbe delujejo tudi v Sloveniji, zato slovenska policija, skupaj z Europolom in Interpolom ter ostalimi državami, vlaga napore v preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete, predvsem z identifikacijo sofisticiranih metod, ki jih združbe uporabljajo, kakor tudi s sledenjem finančnih tokov z vzporednimi finančnimi preiskavami in z zasegom protipravno pridobljenega premoženja.

Tudi v tem primeru je treba izpostaviti izredno dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, saj slovenska policija v mednarodnem prostoru uživa velik ugled, ker velja za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave.

Statistični podatki

V preteklem letu je bil v primerjavi z letom 2019 zaznan porast kaznivih dejanj prodaje prepovedanih drog za 9 %.

V nadaljevanju so razvidni statistični podatki o obravnavanih kaznivih dejanjih s področja prepovedanih drog in o zaseženih prepovedanih drogah v Sloveniji za leti 2019 in 2020.

 Pregled obravnavanih kaznivih dejanj po poglavjih in členih KZ v Sloveniji

KZ v Slo

 

Pregled zaseženih vrst prepovedanih drog v Sloveniji

Zasezene drogeZasezene droge 3