Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija že vseskozi močno podpirata prizadevanja Srbije pri izvedbi reform na področju notranjih zadev, zato krepita mednarodno sodelovanje tako na operativnem kot tudi strateškem področju. Ena izmed pomembnih oblik tovrstnega sodelovanje je tudi delo v okviru različnih projektov Evropske Unije, ki se izvajajo v Srbiji.V okviru projekta, ki podpira ustanovitev SIRENE biroja v Srbiji, je nastala nova brošura, ki predstavlja delo in rezultate projekta. 

brosura izsek

Brošura

V okviru projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je bil razpisan tudi projekt Podpora pri pripravi ustanovitve SIRENE biroja v Srbiji. Slovenija je skupaj s partnerico Agencijo za evropske integracije in ekonomski razvoj (AEI), ki sta jo ustanovila avstrijska notranje ministrstvo in ministrstvo za finance, kandidirala na razpisu ter bila tudi uspešna. Slovenija v okviru projekta zagotavlja vodjo projekta, tri vodje komponent in pretežni del kratkoročnih strokovnjakov, rezidenčnega Twinning svetovalca v Srbiji in dve vodji komponent pa je imenovala Avstrija.

Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k doseganju varnostnih standardov pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami Evropske unije. Podrobnejši cilj projekta je priprava vseh potrebnih tehničnih, zakonodajnih in kadrovskih virov za ustanovitev SIRENE biroja v Srbiji.

SIRENE je kratica za Supplementary Information Request at the National Entries oz. slovensko zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic. Vsaka država članica, ki upravlja s Schengenskim informacijskim sistemom (SIS), je vzpostavila nacionalni urad SIRENE, ki je operativen 24 ur na dan in je odgovoren za dodatno izmenjavo informacij in za usklajevanje dejavnosti, ki so povezane z razpisi v SIS. Učinkovito sodelovanje urada SIRENE je ključni element za učinkovito delovanje koncepta SIS.

Zaradi okoliščin, ki jih narekuje pandemija covida-19, je specifičen tudi pristop pri izvajanju aktivnosti. Med te specifičnosti spada tudi predstavljena publikacija, ki nekako poskuša nadomestiti uvodno konferenco, ki zaradi epidemioloških razmer ni bila organizirana. Publikacija na zgoščen način predstavlja delo v omenjenem projektu, okoliščine delovanja ter rezultate, ki vsekakor kljub tem okoliščinam ne zastajajo.

To vsekakor zahteva veliko strokovnosti, iznajdljivosti, strpnosti, predvsem pa veliko medsebojne komunikacije s pomočjo različnih komunikacijskih sredstev in veliko medsebojnega zaupanja. Prepričani smo, da bomo projekt tako učinkovito in uspešno tudi nadaljevali, kot porok temu pa so seveda vrhunski strokovnjaki, ki sodelujejo v tem projektu, tako iz Srbije in Avstrije kot tudi iz Slovenije.

Povezane vsebine

Urad SIRENE