Sorodne objave

 

Na pobudo Javne agencije za civilno letalstvo RS smo v nedeljo, 6. junija 2021, na Obali izvedli prvi skupni nadzor nad operatorji brezpilotnih zrakoplovov oziroma piloti na daljavo. Poleg letalskih inšpektorjev smo v nadzoru sodelovali predstavniki Policijske uprave Koper ter Uprave uniformirane policije in Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi.

V skladu z novo evropsko zakonodajo s področja brezpilotnih zrakoplovov in posledično sprejeto Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Ur. l. RS, št. 195/20 in 31/21) je namreč poleg Javne agencije za civilno letalstvo RS (v nadaljevanju: CAA) in občinskih redarstev nove pristojnosti na področju brezpilotnih zrakoplovov dobila tudi policija.

DJI 0053

V prihodnje bodo takšni nadzori v Sloveniji postali stalnica.

Za območje prvega nadzora izbran Portorož z okolico

Območje PU Koper je bilo izbrano zaradi turistične priljubljenosti lokacije in bližine letališča Portorož, kjer so zaradi potencialnih kršitev zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov večja tveganja za zračni promet. Ker je ob vikendih in lepem vremenu na Obali navadno večja množica ljudi, zaradi česar je tudi možnosti za kršitev več, je bila za dan prvega poostrenega nadzora izbrana nedelja.

Pomagali smo si z opremo za odkrivanje prisotnosti brezpilotnih zrakoplovov v zraku

Nadzor je med 11. in 15. uro potekal na različnih lokacijah na območju Portoroža z okolico, in sicer z uporabo opreme za odkrivanje prisotnosti brezpilotnih zrakoplovov v zraku.

Ker je bilo to prvo osebno srečanje vseh deležnikov, pristojnih za področje brezpilotnih zrakoplovov iz CAA in Policije, smo čas pred odhodom na teren izkoristili za posvet v prostorih Policijske postaje Piran, predstavitev delovanja opreme in pogovor glede pričakovanih težav, odprtih dilem in ostalih vprašanj s tega področja.

20210606 110515

Zaradi nekoliko slabšega vremena in manjšega obiska ljudi v tokratnem nadzoru nismo zaznali kršitev

Iz javno dostopnih objav na družbenih omrežjih je mogoče zaslediti, da se aktivnosti z brezpilotnimi zrakoplovi na območjih, kjer je potekal poostren nadzor, dejansko izvajajo. Kljub temu v času nadzora ni bil zaznan in izsleden noben kršitelj, kar je gotovo posledica slabšega vremena in manjšega obiska ljudi na Obali.

Potrdilo pa se je, da je mogoče v praksi nadzore nad aktivnostmi z brezpilotnimi zrakoplovi učinkovito izvajati samo na tak način, z uporabo ustreznih naprav za odkrivanje prisotnosti brezpilotnih zrakoplovov. Vse ostalo je zaradi težav pri izsleditvi operatorja brezpilotnega zrakoplova oziroma pilota na daljavo težje izvedljivo.

Policija pristojna za nadzor nad kršitvami 10. in 12. člena uredbe o izvajanju izvedbene uredbe

V skladu z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov policija nadzira in ugotavlja prekrške iz 10. in 12. člena te uredbe, če je storilec prekrška posameznik in gre za izvajanje operacij z brezpilotnim zrakoplovi v odprti in posebni kategoriji.

Obstaja tudi certificirana kategorija operacij, kjer pa policija ne izvaja ukrepov.

Za katere operatorje brezpilotnih zrakoplovov v odprti in posebni kategoriji je obvezna spletna registracija?

Kot operator brezpilotnega zrakoplova se mora v odprti in posebni kategoriji registrirati vsak, ki:

  • upravlja zrakoplov z maso 250 g ali več,
  • zrakoplov, opremljen s senzorjem za zajemanje osebnih podatkov (kamero), razen če je igrača, ali
  • zrakoplov z maso pod 250 g, če je opremljen s senzorjem za zajemanje osebnih podatkov.

Prekršek iz četrtega odstavka 10. člena uredbe pomeni, da se z globo 400 evrov kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če ni registriran v skladu s 14. členom Izvedbene uredbe 2019/947/EU. Za lažjo predstavo je taka registracija ekvivalentna npr. registraciji osebnega vozila.

Piloti na daljavo morajo po novem opraviti tudi spletno usposabljanje z izpitom

Poleg tega, da morajo piloti na daljavo poznati navodila svojih brezpilotnih zrakoplovov, morajo biti po novi pravni ureditvi tega področja tudi primerno usposobljeni. Za lažjo predstavo je pridobitev takega dovoljenja ekvivalentna npr. pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Usposabljanje in izpit za pilota A1/A3 na daljavo morajo opraviti posamezniki, ki upravljajo brezpilotne zrakoplove z največjo vzletno maso 250 g ali več.

Prekršek iz prvega odstavka 12. člena uredbe o izvajanju izvedbene uredbe pomeni, da se z globo 400 evrov kaznuje pilot na daljavo, ki ne opravi spletnega tečaja usposabljanja in spletnega preverjanja teoretičnega znanja oziroma ne pridobi certifikata o usposobljenosti pilota na daljavo, v skladu s prilogami Izvedbene uredbe 2019/947/EU.

Prekršek iz drugega odstavka 12. člena uredbe o izvajanju izvedbene uredbe pa pomeni, da se z globo 200 evrov kaznuje pilot na daljavo, ki pri sebi nima dokazila o opravljenih obveznostih iz prejšnjega odstavka, v skladu s prilogami Izvedbene uredbe 2019/947/EU.

V vseh ostalih primerih kršitev iz tega področja gre za prekršek, ki ni v pristojnosti policije. Zato se zadeva odstopi drugemu prekrškovnemu organu (CAA).

Podrobnejše informacije o uporabi brezpilotnih zrakoplovov so objavljene na spletni strani CAA.

Povezane vsebine

Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA)

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov