Sorodne objave

 

V Ljubljani je 25. in 26. maja 2021 potekala 12. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti. Osrednja tema letošnje konference so bili novi izzivi in njihov vpliv na uspešno delovanje organizacij ter razumevanje korporativne varnosti kot orodja v rokah strateškega managementa. Otvoritvene slovesnosti, na kateri so podelili tudi nagrade za najbolj varne občine, se je udeležil namestnik generalnega direktorja policije mag. Stanislav Vrečar.

video govor vrecar

Video: Dnevi korporativne varnosti 2021

26. maja je v sklopu konference potekala tudi podelitev nagrad Slovenian Grand Corporate Security Award 2021. Otvoritveno slovesnost so s svojimi nagovori odprli dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije, mag. Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, mag. Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja policije ter mag. Aleksander Mervar, direktor podjetja ELES d. o. o.

Kot je v svojem nagovoru poudaril mag. Vrečar, nas je sprememba življenja in predvsem komuniciranja v zadnjem letu prisilila, ali pa nam morda dala priložnost, da se naučimo del svojih obveznosti opravljati na daljavo, tudi od doma. "Prepričan sem, da bo to v prihodnje postalo nekaj še bolj običajnega, vendar moramo čim prej ozavestiti, da takšen, hibriden način poslovanja, zaradi selitve podatkov v domače okolje, prinaša tudi nekatera nova informacijska tveganja, ki jim bomo morali posvetiti več pozornosti. Kibernetska varnost je eno tistih področij, ki vse bolj prihaja v ospredje. Od nje je odvisno delovanje marsikaterega podjetja, od kibernetske varnosti pa je odvisna tudi varnost kritične infrastrukture. To sta tudi osrednji temi tokratnega posveta. Prepričan sem, da sta bili skrbno izbrani, glede na to, da ni v našem življenjskem okolju skoraj nič več analognega, vse stremi k temu, da bi se digitaliziralo."

"Digitalizacija je odprla nove razsežnosti tudi ko gre za vprašanja varnosti, saj se velik del kriminalitete seli prav v spletna okolja. Tako za podjetja kot za organizacije in institucije je zato nujno, da ves čas preverjajo domet svojih varnostnih politik. Poskrbeti morajo za vse vidike zunanje in notranje zaščite. V slovenski policiji si ves čas prizadevamo poskrbeti za svoj del odgovornosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kriminalitete. A vendarle moramo biti iskreni – policija večinoma pride na vrsto takrat, ko je škoda že storjena. Vzpostavitev korporativne varnosti je zato v prvi vrsti odgovornost podjetja oz. organizacije, kjer je nujno – in tega ne morem dovolj poudariti – da odgovorni poskrbijo za preventivo in pravočasno pripravijo načrte delovanja za vse mogoče primere ogroženosti. Odkrito si morajo priznati lastne varnostne ranljivosti in jih poskušati odpraviti," je še dodal mag. Vrečar.

Sledila je podelitev nagrad v več kategorijah, med drugim tudi v kategoriji za najbolj varno mesto in občino. Za najbolj varno mesto je nagrado prejela Mestna občina Velenje, za najbolj varno občino pa Občina Sevnica. Nedvomno si ti dve nagradi zaslužita pozornost, saj sta nagradi rezultat tudi uspešnega dela policije.

Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti, še posebej na področju informacijskih in kibernetskih tveganj. Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Več informacij najdete na spletni strani Inštituta za korporativne varnostne študije.

Foto: Inštitut za korporativne varnostne študije