Sorodne objave

 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen in direktorica Uprave za probacijo dr. Danijela Mrhar Prelić so danes, 6. julija 2021, podpisali sporazum o sodelovanju med tremi organizacijami.

IMG 8218

Sporazum bo še izboljšal sicer dobro in konstruktivno sodelovanje med Policijo, Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Upravo za probacijo. Cilj sporazuma je – izhajajoč iz prednosti multidisciplinarnega delovanja ter načel zakonitosti in spoštovanja človekovih pravic – zmanjševati in preprečevati ponovitve kaznivih dejanj pri posameznikih, ki so prestali kazen, ter prispevati k njihovi uspešnejši reintegraciji v družbo.

Policija, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprava za probacijo bodo tako v okviru sporazuma krepile medsebojno sodelovanje z obveščanjem – tudi o kršitvi navodil pri izvrševanju varstvenega nadzorstva za osebe v probaciji – izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks. Organizirale bodo lahko skupna strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja ter tako izboljšale medsebojno razumevanje dela in pristojnosti, obenem pa okrepile znanje za uspešno prepoznavanje in preiskovanje vseh oblik povratništva.

Vse tri institucije bodo sodelovale pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov z namenom ustrezne prilagoditve zakonodaje razmeram in potrebam, ki se pokažejo v praksi. Skupaj bodo lahko organizirale in izvajale tudi preventivne ter promocijske dejavnosti in tako širšo javnost ozaveščale o pomenu krepitve varnosti, zmanjševanja kriminalitete in uspešne reintegracije posameznikov v družbo po prestani kazni.

IMG 8238

Sporazum predvideva tudi druge vsebine in oblike sodelovanja, ki bi lahko prispevale k primarnemu preprečevanju odklonskih ravnanj v družbi, uspešnemu preiskovanju storjenih kaznivih dejanj in učinkovitemu izvrševanju kazenskih sankcij ter podpori posameznikom za življenje na prostosti po prestani kazni. Za uspešno reintegracijo je namreč ključno, da se posameznike odvrne od ponavljanja kaznivih dejanj in spodbudi k življenju po veljavnih pravnih in moralnih normah.

Končni cilj sporazuma sledi poslanstvu vseh treh služb, tj. prispevati k varnejšemu življenjskemu okolju in prijaznejši družbi za vse prebivalce Slovenije.