Sorodne objave

 

Policija je v zadnjem času zaznala več javnih pričakovanj in pobud za ukrepanje policije zoper osebe, ki so se na javnem kraju vedle nedostojno.

Pojasnjujemo, da je po določbah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) nedostojno vedenje tisto vedenje posameznika ali skupine, s katerim se povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju (5. točka prvega odstavka 2. člena ZJRM-1, v povezavi s 1. odstavkom 7. člena navedenega zakona).

Navedeno pomeni, da je prekršek storjen le takrat, če kršitelj povzroči negativne občutke pri osebi, ki je bila neposredno deležna opisanega nedostojnega vedenja in ki takšne občutke (vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje ali škodovanje ugledu) policiji prijavi.

Ne glede na to policija vsako prijavo (tudi od oseb, ki niso oškodovanci) skrbno preveri in ugotavlja, ali neko dejanje morebiti vsebuje elemente drugih prekrškov ali sumov kaznivih dejanj. Če so ti podani, policija zoper kršitelja ali storilca kaznivega dejanja uvede predpisani postopek.