Sorodne objave

 

Predstavniki slovenske policije so se 21. in 22. septembra 2021 v Rimu (Italija) udeležili konference "Next Generation EU – Law Enforcement Forum". V uvodnem delu je navzoče prek videokonferenčne povezave nagovoril tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj, ki se je konference udeležil kot predstavnik predsedujoče države Svetu Evropske unije.

20210921 092044 izrez

Olaj je poudaril, da moramo nadaljevati s krepitvijo čezmejnega policijskega sodelovanja in razvijati mehanizme, ki omogočajo hitro izmenjavo in tudi analizo podatkov. Ob tem je generalni direktor izpostavil tudi pomembno vlogo agencije Europol, ki je centralna os policijskega sodelovanja v EU, in dodal: "Vendar vseh aktivnosti ne more opraviti zgolj policija, temveč je treba s tesnim medagencijskim sodelovanjem omogočiti, da se vzpostavijo postopki, ki zgodaj prepoznajo zlorabe črpanja finančnih sredstev EU in s tem tudi nacionalnih."

V prvem delu razprave so generalni direktorji policij oz. predstavniki vodstev policij poudarili pomen hitrega odzivanja pri zaščiti pred goljufijami v postopkih črpanja finančnih sredstev iz nove finančne perspektive EU in vzpostavljanja postopkov, ki omogočajo zgodnjo prepoznavo goljufij. Novi dolgoročni finančni okvir EU za obdobje 2021–2027 vsebuje tudi nov, dodatno dogovorjen instrument za okrevanje, imenovan Next Generation EU.

Drugi del konference je bil namenjen strokovni razpravi o odkrivanju in preiskovanju zlorab finančnih sredstev na škodo EU. Predstavniki držav članic so predstavili svoje dosedanje operativne aktivnosti in tudi že prepoznane dobre prakse. Cilj operativnega dela foruma je bil okrepitev operativnega sodelovanja v EU z namenom povečanja števila odkritih goljufij in zlorab na škodo sredstev EU.