Sorodne objave

 

Na Policijski akademiji v Tacnu v Ljubljani je danes, 25. oktobra 2021, potekala slovesna podelitev diplom študentom 5. generacije rednega višješolskega študija po programu Policist, ki so tudi svečano zaprisegli pred generalnim direktorjem policije dr. Antonom Olajem. Policistke in policisti bodo na delo razporejeni na vseh osem policijskih uprav.

signal 2021 10 25 11 08 48 492

Poleg 70 rednih študentk in študentov je diplome ob zaključku izobraževanja danes prejelo tudi 55 izrednih študentk in študentov 7., 8., 9. in 10. generacije, to je policistk in policistov, ki že opravljajo delo v policiji, s študijem pa so pridobili dodatno, višjo izobrazbo.

Študij je v Višji policijski šoli potekal dve leti, večinoma na območju Policijske akademije, v času epidemije pa tudi na daljavo. Kandidati so se dvajset tednov (vsako leto po deset) praktično urili tudi na policijskih postajah in deset dni spoznavali policijsko taktiko v Gotenici.

signal 2021 10 25 11 09 34 031

Zbrane sta nagovorila notranji minister in generalni direktor policije

"Danes je zagotovo eden najpomembnejših dni v vašem življenju. Zaključujete tisto, za kar ste se odločili pred nekaj leti, in to ravno na današnji dan, ki sovpada z dogodki izpred 30 let," je v svojem nagovoru poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Pred natanko 30 leti je namreč ozemlje Slovenije zapustil še zadnji vojak JLA. "V tistem boju za samostojno Slovenijo je slovenska policija dala svoj izjemen prispevek," je dejal Hojs.

"Stojite na prekretnici svojega življenja. Delo, ki ga boste opravljali, ni zgolj poklic, ampak poslanstvo. Zato naj vam na srce položim dve stvari: Nikoli ne oklevajte, ko boste morali pomagati našim ljudem, našim državljanom. Vi boste tisti, ki boste v naslednji letih prvi in najpomembnejši obraz slovenske policije. Vi boste tisti, po katerih se bo merila učinkovitost, priljubljenost in nenazadnje tudi usposobljenost slovenske policije. In drugo - nikoli ne oklevajte s svojimi predlogi po spremembah. Mladi ljudje so tisti, ki v kolektive vnašajo spremembe. Zato so vaše ideje, vaši predlogi in zamisli o potrebnih spremembah zakonodaje tisti, ki bodo v naslednjih letih to našo domovino delali bolj urejeno, bolj pravično, predvsem da bo to dežela, ki bo v dobrobit vsem, ne zgolj nekaterim."

Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj, ki je novim policistkam in policistom med drugim dejal, da z današnjim dnem uradno postajajo varuhi reda. "Poleg dolžnosti za izvajanje policijskih pooblastil nase prevzemate tudi izjemno veliko odgovornost, da s pristojnostmi, ki so vam dane, ravnate zakonito, strokovno, etično, preudarno in vselej spoštljivo do ljudi, do njihovih temeljnih pravic in dostojanstva. Velja enakost vseh pred zakoni," je še dodal Olaj.

"Ne glede na to, ali boste obravnavali kršitve javnega reda in miru, opravljali meritve hitrosti, reševali življenja in premoženje ljudi, ali zgolj s pogovorom lajšali stiske občanov, ki so morda potrebovali le nekaj posluha in podpore - želim vam, da bi bili ponosni na svoja dejanja, in da bi bila Policija ponosna na vas," je še poudaril generalni direktor policije, ki je novim policistkam in policistom izrekel dobrodošlico v policijskih vrstah ter jim zaželel varno in uspešno opravljanje nalog.

signal 2021 10 25 11 18 28 495

Višja policijska šola

Višja policijska šola je bila leta 2000 ustanovljena kot organizacijska enota v Policijski akademiji Generalne policijske uprave. Policijska akademija si je v svoje poslanstvo zapisala, da želi s kakovostnimi programi izobraževanja in usposabljanja, aktivnim učenjem, usmerjenim v prakso, zagotavljati učinkovito delo policistov in spodbujati razvoj organizacije.

Za izvajanje javnoveljavnih višješolskih študijskih programov je v okviru Policijske akademije v knjigo razvida višjih strokovnih šol vpisana Višja policijska šola. Do leta 2013 je izvajala višješolski študijski program Višji policist.

Leta 2011 prenovljen poklicni standard je določil znanja, spretnosti in kompetence na VI. ravni zahtevnosti SOK (slovensko ogrodje kvalifikacij). Na njegovi podlagi je bil pripravljen in leta 2012 sprejet nov višješolski študijski program Policist, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe policist/policistka.

Program se je začel izvajati leta 2013 in je bil oblikovan skupaj z operativnimi službami in predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Centra za poklicno izobraževanje. Študij traja dve leti.

Danes se na Višji policijski šoli izobražuje 166 kandidatov v drugem letniku in 240 kandidatov v prvem letniku višješolskega študijskega programa policist.