Sorodne objave

 

Danes in jutri poteka v Ljubljani neformalno srečanje vodij uradov SIRENE s posebnim poudarkom na novostih v schengenskem informacijskem sistemu (SIS). V skladu s schengenskim pravnim redom organizira srečanje država, ki predseduje Svetu Evropske unije. Slovenska policija bo tokratno srečanje prvič po zadnjih treh predsedovanjih izvedla v fizični obliki. Namen srečanja je prenos znanja in izkušenj, dolgoročni cilj pa ostaja skupni evropski pristop k izboljševanju standardov dela na tem področju.

IMG 8588

Video: Izjava Janeza Žabkarja, vodje oddelka SIRENE v slovenski policiji

Vodja oddelka SIRENE v slovenski policiji Janez Žabkar je v svojem nagovoru poudaril: "Uradi SIRENE, ki so temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, imajo pri zagotavljanju varnosti v EU izjemno vlogo. Zato so neformalna srečanja, kot je današnje, pomembna priložnost za reševanje skupnih izzivov, ki jih prinašajo novosti v SIS."

Uvodoma je strokovnjake pozdravil tudi direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas in opozoril: "Ključni dejavniki za zagotavljanje varnosti v EU so SIS, ki je bil vzpostavljen zaradi varnostnega primanjkljaja ob ukinitvi notranjih meja schengenskega območja, uradi SIRENE, ki so odgovorni za izmenjavo dopolnilnih informacij in zagotavljajo podporo končnim uporabnikom, Komisija, ki pomaga oblikovati celotno strategijo EU, predlaga nove zakone in spremlja njihovo izvajanje, ter Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ki skrbi za načrtovanje in operativni del tako zapletenega in velikega informacijskega sistema."

IMG 8517

Predstavniki držav članic so danes ocenili kakovost sodelovanja med uradi ter razpravljali o sprejetju potrebnih tehničnih in organizacijskih sprememb, da bi bilo sodelovanje kos izzivom, ki jih prinašajo novosti. Obravnavali so tudi različne vidike prenove SIS, kot sta nova zakonodaja in informacijska kampanja za obveščanje javnosti o spremembah, sodelujoči agenciji Europol in Frontex pa sta predstavili trenutno stanje glede pripravljenosti na spremembe.

Prenova SIS bo predvidoma v prvi polovici 2022 prinesla nove funkcionalnosti in ukrepe ter omogočila dostop dodatnim uporabnikom. Dodane bodo nove kategorije opozoril, razpisani ukrepi bodo vsebovali več podatkov, ki bodo državam članicam zagotavljali boljše in zanesljivejše informacije. Zato so strokovnjaki prvi dan srečanja obravnavali tudi orodja in sodobne pristope pri izmenjavi informacij in uporabi funkcij, ki jih omogoča SIS.

IMG 8597

Drugi dan srečanja bo agencija eu-LISA, ki skrbi za tehnično podporo SIS, predstavila letno statistiko, predstavniki posameznih držav pa bodo obravnavali uporabo umetne inteligence pri zagotavljanju varnosti schengenskega prostora, problematiko pogrešanih oseb ter usposabljanje operaterjev SIRENE in vseh končnih uporabnikov SIS.

IMG 8624

Neformalnega srečanja se udeležujejo vodje oz. predstavniki uradov SIRENE in njihovi stalni partnerji iz Generalnega sekretariata Sveta EU, Evropske komisije, eu-LISA, Europola, Frontexa in Cepola.

Skupinska SIRENE popr