Sorodne objave

 

Policija je seznanjena z informacijami o današnjih načrtovanih javnih shodih v več mestih po Sloveniji. Shodi doslej niso bili prijavljeni na policijskih postajah ali upravnih enotah, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shodov to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd.

V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbi Policija, ki se je na koordinacijo nalog pri varovanju shodov ustrezno pripravila in organizirala, saj so tako na ravni Generalne policijske uprave, kot tudi na vseh policijskih upravah v Sloveniji, z delom začeli operativni štabi, ki bodo skrbeli za načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje in vodenje dela policistov. Na shodih bo zagotovljeno ustrezno število policistov, ki bodo varovali življenje, osebno varnost in premoženje ljudi, skrbeli za javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. Območja javnih shodov bodo videonadzorovana, zaradi zagotovitve varnosti pa bo tudi omejeno gibanje na določenih mestih. Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki.

V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.