Sorodne objave

 

Na današnji on-line novinarski konferenci smo predstavili dosedanje ugotovitve intenzivne kriminalistične preiskave sumov kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, v okviru katere je bila prijeta oseba, zaposlena na Specializiranem državnem tožilstvu RS.

IMG 8811

Na videokonferenci so danes, 10. novembra 2021, sodelovali (na fotografiji z leve): Darja Šlibar, vodja Specializiranega državnega tožilstva RS (v nadaljevanju: SDT RS), mag. Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Videoposnetek z novinarske konference

V policiji že maja letos posumili, da je mednarodna kriminalna združba imela informacije o načrtovanih aktivnostih policije

Mag. Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, je povedal, da je Nacionalni preiskovalni urad v okviru kriminalistične preiskave, ki se je nanašala na kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedani drogami, maja letos pri članih mednarodno organizirane kriminalne združbe izvedel večje število hišnih preiskav in zoper njih podal kazenske ovadbe. Ob tem je bil zaznan sum, da so določeni člani kriminalne združbe posedovali podatke o načrtovanih aktivnostih kriminalistične policije. V juliju so se pri nadaljnjem operativnem delu ti sumi potrdili, s čimer je bilo seznanjeno tudi SDT RS.

IMG 8793

Tajne podatke o aktualnih policijskih preiskavah naj bi nepoklicanim osebam izdajala oseba, zaposlena na SDT RS

Prav tako je SDT RS na Upravo kriminalistične policije GPU julija podalo naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper osebo, zaposleno na SDT RS, zaradi obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov po 260. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Z intenzivno kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjal državni tožilec SDT, smo utemeljili sum, da je osumljena oseba, zaposlena na SDT RS, letos in lani izvršila več istovrstnih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov.

Osumljena oseba je imela v okviru svojega delovnega procesa dostop do dokumentov, ki so vsebovali najbolj občutljive in tajne podatke o aktualnih kriminalističnih preiskavah oz. predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali državni tožilci SDT RS. Seznanjala se je z vsebino dokumentov, vsebino fotografirala in jo v nasprotju s pravili službe in zakonodajo posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene. Pri tem je bilo ugotovljeno, da osumljenka pri izvrševanju kaznivih dejanj sodeluje s tremi osebami z območja Ljubljane.

Povezane osumljene osebe, ki jim je osumljena oseba, zaposlena na SDT RS, nudila tajne podatke, so podatke posredovale članom kriminalnih združb, ki jih je preiskovala in jih še preiskuje kriminalistična policija. Motiv za izvrševanje kaznivih dejanj osumljene osebe, zaposlene na SDT RS, je bilo koristoljubje.

S kriminalistično preiskavo, v okviru katere smo na podlagi dovoljenj državnega tožilstva in sodnih odredb izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, smo do sedaj potrdili, da so bili na ta način kriminalnim združbam posredovani tajni podatki v več zadevah, ki so jih vodile različne enote kriminalistične policije.

Odvzeta prostost štirim osumljencem, osumljena oseba iz SDT RS privedena k preiskovalnemu sodniku

Kriminalistična policija je včeraj, 9. novembra 2021, odvzela prostost štirim osumljenim osebam. Izvedene so bile hišne preiskave na naslovih njihovega bivanja in v prostorih SDT RS. Pri tem so bili zaseženi predmeti, pomembni za kazenski postopek (listine, elektronske naprave – telefoni, računalniki), pri enem od osumljenih je bilo na hišni preiskavi zaseženih okoli pet kilogramov konoplje in pištola znamke Beretta.

V roku 48 ur od odvzema prostosti bo osumljena oseba iz SDT RS s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ostalim trem osumljenim pa je bilo pridržanje odpravljeno. Zanje bo podana kazenska ovadba po redni poti.

IMG 8798

Specializirano državno tožilstvo RS usmerjalo predkazenski postopek izdaje tajnih podatkov

Po besedah Darje Šlibar, vodje Specializiranega državnega tožilstva RS, so na SDT RS usmerjali predkazenski postopek, saj je bilo zaznano, da posamezni člani hudodelskih združb razpolagajo s tajnimi podatki o dejavnostih policije, državnega tožilstva in sodišča.

Med predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjal državni tožilec SDT RS, je bilo ugotovljeno, da je oseba, ki je zaposlena na SDT RS in je imela glede na naravo svojega dela na delovnem mestu dostop tudi do tajnih podatkov, v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov ter iz koristoljubja sporočala tajne podatke o kriminalističnih dejavnostih in o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov nepoklicanim osebam, ki so jih sporočale naprej posameznim članom hudodelskih združb. Zaradi tega je bila uspešnost kriminalističnih preiskav okrnjena.

Včeraj, to je 9. novembra 2021, so bile v zvezi s tem opravljene hišne preiskave, tudi v poslovnih prostorih SDT RS. Osebi je bila odvzeta prostost in bo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Šlibarjeva je nazadnje še poudarila: "Ne glede na to, da imamo na SDT RS vzpostavljene varnostne in nadzorne mehanizme ter izvedena ustrezna varnostna preverjanja zaposlenih, ki rokujejo s tajnimi podatki, takšnih primerov ni mogoče preprečiti. Prav predmetni primer pa potrjuje, da nadzorni mehanizmi na SDT RS delujejo, saj je bilo izvrševanje kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov zaznano in nemudoma preiskano. SDT RS je takoj poskrbelo, da oseba nima več možnosti dostopa do kakršnih koli podatkov niti nima več možnosti vstopa v poslovno stavbo tožilstva, prav tako ji bo odpovedana pogodba o zaposlitvi."