Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so prejšnji teden podali na Specializirano državno tožilstvo RS kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in štiri pravne osebe zaradi storitve skupno treh kaznivih dejanj pranja denarja po 1., 2., 3. in 4. odstavku 245. člena KZ-1 in treh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odstavku 240. člena KZ-1.

Kazenska ovadba je povezana z izvedenimi hišnimi preiskavami januarja 2019 v kriminalistični preiskavi izkoriščanja in zlorabe prostitucije ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Za dve fizični osebi je podan utemeljen sum, da sta storili kazniva dejanja pranja denarja s tem, ko sta v letu 2017 in 2018 denar na bančnih računih družb v višini 561.000 evrov, ki je izviral iz kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, v dogovoru večkrat prenesli na bančni račun drugih družb, ki sta jih kapitalsko oz. upravljavsko obvladovali, z namenom, da se lažno prikaže zakonit način izvora denarja. Prav tako je podan utemeljen sum, da je ena fizična oseba zlorabila svoj položaj in v imenu različnih družb večkrat delno plačala račune z lažno vsebino, s tem pa pridobila drugi pravni osebi veliko premoženjsko korist v skupni višini več kot 460.000 evrov.

Utemeljeno sumimo, da so tudi štiri pravne osebe kazensko odgovorne na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za kazniva dejanja pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera sta utemeljeno osumljeni dve fizični osebi.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranje denarja pa je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi.