Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje opravljajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegajo elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah na območju Ljubljane, Celja, Maribora in Nove Gorice zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (po prvem odstavku 257. člena KZ-1) in oškodovanja javnih sredstev (po drugem v zvezi s prvim odstavkom 257.a člena KZ-1).

Kaznivih dejanj je osumljenih 7 fizičnih oseb. Nobeni osebi ni odvzeta prostost.

Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 48 preiskovalcev in kriminalistov. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Preiskovalci NPU obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pri vodenju javnega naročila zoper štiri uslužbence državnega organa s sedežem v Ljubljani in odgovorno osebo gospodarske družbe z območja Ljubljane. V postopku javnega naročila je bila gospodarska družba izbrana kot najboljši ponudnik, čeprav ni izpolnjevala formalnih razpisnih pogojev iz javnega naročila, s čimer ji je bila pridobljena nepremoženjska korist v obliki posla za nabavo materiala (medicinskega pripomočka).

Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev zoper tri uslužbence državnega organa in eno osebo iz javnega zavoda, ki je bilo storjeno, ker pogodba ni bila prekinjena zaradi neustrezne dobave materiala (medicinskega pripomočka) s strani gospodarske družbe.

Ocenjena protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, znaša približno 1,2 milijona evrov.

Za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje oškodovanje javnih sredstev pa je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let in denarna kazen.