Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so konec decembra 2021 podali kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo RS zoper tri fizične osebe zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odstavku 240. člena KZ-1. Kazenska ovadba je povezana z izvedenimi hišnimi preiskavami februarja 2021 v povezavi z verižnim preprodajanjem in poviševanjem vrednosti deležev gospodarskih družb.

Podan je utemeljen sum, da so tri fizične osebe pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabile svoj položaj, saj so v letu 2010 dvema gospodarskima družbama pridobile protipravno premoženjsko korist v višini več kot 30 milijonov evrov na škodo druge gospodarske družbe iz Celja. To so storile tako, da so preprodajale deleže v več gospodarskih družbah in s tem zmanjšale možnost za poplačila najetih posojil.

Pri večkratni preprodaji deležev dveh gospodarskih družb so s cenitvami nepremičnin navidezno zviševale njihovo realno vrednost in deleže družb, kljub dejansko nespremenjeni vrednosti, ter jih po nekajkrat višji ceni prodale nazaj oškodovani družbi.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.