Sorodne objave

 

Policija je seznanjena z informacijami o današnjem in jutrišnjem shodu v Ljubljani. Današnji shod ni prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih, medtem, ko je jutrišnji shod, ki bo prav tako potekal v Ljubljani, organizator prijavil na pristojni policijski postaji.

Za udeležence današnjega neprijavljenega shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

Policisti vse morebitne udeležence shodov pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na lokacijah javnih shodov in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Organizatorje zato pozivamo, naj shode prijavijo, udeležence shodov pa pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno.

Povezane vsebine

Prijava javne prireditve ali shoda – dolžnosti organizatorjev

Nasveti za varen obisk prireditev

Varovanje javnih shodov in prireditev