Sorodne objave

 

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti in pavšalnih interpretacij v medijih o zaračunanih stroških "ob branju ustave" objavljamo naslednji odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja.

"Poslanstvo Policije je zagotavljanje varnosti ljudem, da lahko svobodno uresničujejo svoje, z ustavo zagotovljene pravice in svoboščine. Slovenija je pravna država, kar nas vse zavezuje, da spoštujemo veljavne predpise, med katere sodijo tudi tisti, ki operacionalizirajo izvajanje določenih ustavnih pravic, npr. pravico do zbiranja in združevanja iz 42. člena ustave RS. Zakon o javnih zbiranjih med drugim v svojih določbah zasleduje zagotavljanje okoliščin za varne poteke javnih zborovanj. S tem ureja stanja, da udejanjanje ustavne pravice do mirnega zbiranja ne pride v kolizijo z drugimi ustavnimi pravicami, npr. pravico do varnosti iz 34. člena ustave RS.

Policija nikogar ne ovira pri izvajanju pravice do mirnega zbiranja. V situacijah, ko organizator shoda dolžnostno ne poskrbi za varnost, kot je npr. z rediteljsko službo, pridobljenim dovoljenjem za zapore cest itd., mora za to poskrbeti policija na podlagi varnostne ocene. V konkretnem primeru je bilo potrebno na javnem shodu 19. junija 2020, na katerem se je zbralo približno 5000 udeležencev, prav zaradi nezagotovitve varnostnih ukrepov s strani organizatorja, dodatno angažirati potrebne kadrovske in materialne resurse policije, ki predstavljajo strošek, do katerega seveda ne bi prišlo, če bi organizator upošteval Zakon o javnih zbiranjih.

Prav zaradi omenjenih okoliščin v Policiji organizatorje vedno znova pozivamo, naj upoštevajo Zakon o javnih zbiranjih."