Sorodne objave

 

Med 18. in 24. aprilom je potekala nacionalna preventivna akcija Varno z e-skirojem. V tem času smo policisti ugotovili nekaj več kot sto kršitev.

Ljubljana4

Agencija je v času akcije, med 20. in 23. aprilom, izvajala terensko akcijo v Kopru, Kranju, Mariboru, Novem mestu in v Ljubljani. Neposredno je nagovorila skoraj 500 uporabnikov e-skirojev, jih opremila z gradivom in omogočala praktičen preizkus vožnje. Mladi so bili navdušeni predvsem nad poligonom, starejši pa nad akcijo ozaveščanja na splošno.

Policisti pa smo cel teden izvajali poostren nadzor nad vozniki e-skirojev. V tem času smo policisti kontrolirali 481 voznikov e-skirojev. Pri 103 voznikih smo ugotovili kršitve, od tega je bilo 85 voznikov e-skirojev zgolj opozorjenih. Najpogosteje kršitve so bile povezane z nepravilno uporabo površine za vožnjo, pri 4 voznikih pa so policisti ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola.

Maribor1

Nasveti policistov in pravila, ki jih morajo upoštevati vozniki e-skirojev

Med pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, kot je e-skiro, so najpomembnejši naslednji:

Obvezna čelada. Vozniki e-skiroja morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Vozijo naj po kolesarskih površinah. Uporabniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali kolesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

V območjih za pešce morajo upočasniti. Vozniki e-skirojev smejo voziti tudi v območju za pešce, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev, in sicer morajo način in hitrost svojega gibanja prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakšno se lahko gibljejo pešci.

Ponoči le z lučmi. Lahko motorno vozilo mora biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ustrezno označeno z lučmi in odsevniki. Na sprednji strani morajo imeti žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo, in rdeč odsevnik. Na obeh straneh pa mora imeti rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Prevoz drugih oseb ni dovoljen. Na e-skiroju je prepovedano prevažati druge osebe. Prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizvajalec to predvidel (peti odstavek 97/a člena Zakona o pravilih cestnega prometa). Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba (osmi odstavek 93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).

Prepoved vožnje za otroke do 12. leta starosti. Lahka motorna vozila smejo po določilih Zakona o voznikih voziti otroci od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše od 14 let.

Dovoljena samo vozila, ki lahko peljejo do 25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil, v cestnem prometu ni dovoljena.

Nevarna uporaba mobilnih telefonov med vožnjo. Med vožnjo se mora voznik e-skiroja vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu.

Na e-skiroju moramo biti na druge udeležence še bolj pozorni. E-skiroji so zaradi električnega pogona zelo tiha vozila, zato jih pešci običajno slišijo šele takrat, ko so že skoraj v njihovi neposredni bližini. Zato morajo biti vozniki e-skirojev med vožnjo toliko bolj pozorni na ravnanje in gibanje drugih udeležencev v cestnem prometu, predvsem najranljivejših, tj., pešcev.

Pozor pred tatvinami! Da bi preprečili tatvine teh ne ravno poceni prevoznih sredstev, lastnike e-skirojev opozarjamo na samozaščitno ravnanje, kot je parkiranje na za to namenjenih mestih, zaklepanje ipd.

 

Povezane vsebine

Več o akciji Varno z e-skirojem in aktivnostih Javne agencije RS za varnost prometa

Varno z e-skirojem. V tednu od 18. do 24. aprila bomo poostrili nadzor nad vozniki električnih skirojev