Sorodne objave

 

V policijskem vadbenem centru v Gotenici smo danes, 11. maja 2022, slovesno prevzeli odpisano vlakovno kompozicijo, imenovano tudi "gomulka", ki so nam jo odstopile Slovenske železnice. V slovenski policiji jo bomo uporabljali za usposabljanja in izpopolnjevanja policistov ter drugih uslužbencev državne uprave.

DSC08260

S simboličnim prevzemom ključev smo v Policiji sprejeli vlakovno kompozicijo (gre za dva vagona), ki bo tako zaživela v povsem novi vlogi.

V imenu generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa je menedžer v tej organizaciji, Dragutin Mate, "gomulkine" ključe danes slovesno izročil generalnemu direktorju policije dr. Antonu Olaju, ki jih je nato predal pomočniku direktorja Policijske akademije mag. Boštjanu Glaviču in generalnemu direktorju Direktorata za logistiko in nabavo MNZ Matjažu Vedetu; v okvir teh dveh enot namreč spadajo tako izpopolnjevanja in usposabljanja v policiji kot tudi tudi upravljanje z goteniškim vadbenim centrom.

 

DSC08231

"Gomulke" so prepoznavni rdeče-srebrni vlaki, ki so na relaciji Ljubljana-Sežana začeli voziti že leta 1964, relacijo Ljubljana-Jesenice pa so prevozili v samo 46 minutah.

Konec leta 2020 so predstavniki Slovenskih železnic, v okviru sklenjenega sporazuma o sodelovanju, Policiji brezplačno ponudili odsluženo vlakovno kompozicijo, saj sami niso imeli več možnosti njene hrambe oz. nadaljnje uporabe.

Ker smo v Policiji presodili, da je lahko takšna kompozicija uporabna za različne oblike praktičnih in taktičnih izpopolnjevanj in usposabljanj (na primer za usposabljanja s področja dela policistov na vlakih, nadzora nad tihotapljenjem prepovedanih drog, odkrivanja ilegalnih migrantov in spremljanja navijačev na vlakih ter za vaje v primeru železniške nesreče, demonstracij, terorističnega napada ali talske situacije idr.), smo njihovo ponudbo z veseljem sprejeli in izrazili interes za njeno namestitev v Vadbeni center Gotenica.

Vendar pa smo morali še pred tem urediti prostor zanjo. Pri tem nam je pomagala inženirska četa Slovenske vojske, ki je na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju na predvidenem zemljišču marca letos poskrbela za izkop in pripravo podloge za namestitev železniških tirov. V zameno bomo uslužbencem Ministrstva za obrambo in vojske zagotovili brezplačno izpopolnjevanje in usposabljanje njihovih zaposlenih na tej vlakovni kompoziciji. Nadaljnja dela so prevzeli zaposleni Slovenskih železnic, ki so s pomočjo podjetij za izredne prevoze (Klu-S Transport, d. o. o.) in uporabo avtodvigal (Dvig, d. o. o.) poskrbeli za namestitev vlakovne kompozicije na železniške tire. Pri projektu pa so pomagali tudi zaposleni iz Policije in Direktorata za logistiko in nabavo MNZ, Sektorja za oskrbo Gotenica. Vsa dela v zvezi z namestitvijo "gomulke" v vadbenem centru je koordiniral Rajko Likozar Šimunkovič iz Uprave uniformirane policije GPU.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo.

IMG 1949

Ob tej priložnosti je generalni direktor policije dr. Anton Olaj predstavnikom Slovenskih železnic podelil priznanja policije za dolgoletno sodelovanje. Priznanja so prejeli: generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, Dragutin Mate in Dora Mezek Kukec (na fotografiji).

IMG 1933

Pri slovesni predaji vagonov je sodeloval tudi Policijski orkester.