Sorodne objave

 

Za zagotovitev objektivne obveščenosti javnosti in v povezavi z nekatrimi prispevki v medijih, objavljamo pojasnila policije.

Policija primer spolnega nasilja preiskuje od prve informacije v javnosti

Skupina policistov in kriminalistov že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja, zadevo intenzivno preiskuje, zato pavšalne ocene strokovnjakov o delu policije odločno demantiramo, saj enostavno ne držijo.

Namreč policisti in kriminalisti že od same zaznave opravljajo številne razgovore, trudijo se identificirati žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu. Ravnanje policije je vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev. Ukrepi se sproti prilagajajo glede na nove informacije in ugotovitve, z namenom, da bi se vsi primeri raziskali v celoti. Zato se preiskuje vse vrste kaznivih ravnanj, saj se lahko izkaže, da jih je v posamičnih primerih tudi več hkrati.

V zbiranje obvestil tako vlagamo maksimalen trud, da bi primer dobil tudi kazenski epilog in da bi storilec za dejanja odgovarjal. Kar dokazuje tudi dejstvo, da večino tovrstnih kaznivih dejansko tudi preiščemo.

V Policiji obravnavi nasilja posvečamo veliko pozornosti, cilj je vedno zaščititi žrtev

Policija vestno in resno obravnava primere nasilja. Žrtve lahko popolnoma zaupajo policiji. Zavedamo se, da žrtve tovrstnih kaznivih dejanj pogosto ne želijo prijaviti zaradi občutka krivde in sramu, lahko se tudi bojijo maščevanja napadalca. Prav tako želijo čimprej pozabiti na to, kar se jim je zgodilo. Bojijo se tudi stigmatizacije in odziva okolice, če se bo za dejanje razvedelo. Lahko pa je žrtev tudi v takem šoku, da zaradi tega ne more razumno odreagirati.

Njihova zadržanost je upravičena in jo popolnoma razumemo. Vendar pa policisti in kriminalisti zagotavljamo, da vedno - tudi v tem primeru - storimo vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo in preprečimo, da bi se dejanja še kdaj ponovila. Poleg tega policija v absolutnem obsegu varuje in bo varovala tudi osebne ter druge podatke žrtev in prič, ki so kakorkoli povezane s tem primerom.

Prav tako v policiji z žrtvami postopamo še posebej skrbno in občutljivo. Žrtvam nudimo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku.

Vsak izmed nas, ki je priča ali karkoli ve o takšnih dogodkih, pa lahko pomaga žrtvam tako, da vse informacije o morebitnih kaznivih ravnanjih sporoči policiji. Poleg tega žrtvam, ki imajo kakršne koli zadržke do neposredne prijave policiji, svetujemo, da se lahko obrnejo tudi na druge organizacije, ki si prizadevajo pomagati žrtvam spolnega ali drugega nasilja, jim svetujejo in nudijo različne oblike strokovne pomoči (npr. centri za socialno delo, različne nevladne organizacije itd.).

V teku je uvedba dodatne možnosti anonimne e-prijave

Čeprav je možnosti za prijavo kaznivega dejanja veliko (številka 113, anonimni telefon policije 080 1200, obiski policijskih postaj, številni elektronski naslovi, tudi možnosti anonimne e-prijave za določene skupine kaznivih dejanj), smo se v policiji nemudoma odzvali in začeli s pripravo nove možnost anonimne e-prijave za nasilna spolna ravnanja. Ob tem še enkrat poudarjamo, da je možno v katerem koli zavihku oddati anonimno e-prijavo za katerokoli kaznivo dejanje, v policiji jih bomo vse preverili.

Strokovnost in tesno sodelovanje z drugimi službami

Očitek, da v policiji primanjkuje strokovnjakov, je neutemeljen. Policija ima v svojih vrstah izjemne strokovnjake, ki so pri operativnem delu zelo uspešni in tudi cenjeni tako doma kot v mednarodnih krogih. Sodelujejo pri spremembah zakonodaje, na strokovnih konferencah, pripravljajo strokovne prispevke, publikacije, gradiva, ki so v pomoč žrtvam, so tudi avtorji številnih preventivnih projektov, predavajo zaposlenim na drugih področjih (socialno delo, šolstvo, zdravstvo itd.). V policiji, v sodelovanju s pristojnimi organi, strokovnjaki in nevladnimi organizacijami, potekajo številna usposabljanja za policiste in kriminaliste s področja nasilja.

Policija prav tako aktivno in tvorno sodeluje z drugimi pristojnimi službami, kot so tožilstvo in sodišča, s katerimi so tudi vzpostavljeni načini dela in izmenjave informacij. Sodeluje tudi s centri za socialno delo, nevladnimi organizacijami itd.