Sorodne objave

 

Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi, prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije, UL FDV) ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so danes, 20. septembra 2022, skupaj organizirali že 12. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

20220920 100952

Posvet je bil namenjen predvsem organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam.

Udeležence posveta so najprej nagovorili dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, in David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Zvočni posnetek uvodnih nagovorov

20220920 091631

Dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

20220920 092158

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

20220920 092919

David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Sledili sta dve strokovni predavanji. V prvem je dr. Katja Filipčič, profesorica za kazensko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, predstavila slovenski model obravnave mladoletnih storilcev. Sledilo je predavanje Nine Mezinec iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, v katerem je bil na slovenskih primerih podrobno predstavljen proces novačenja otrok, da storilcu pošljejo svoje intimne fotografije ter posledice spletnih odnosov. Poudarjena je bila pomembnost preventivnega delovanja.

20220920 093426

Dr. Katja Filipčič, profesorica za kazensko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti

20220920 102919

Nina Mezinec iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Uvodnima strokovnima predavanjema so sledile številne delavnice z različnih področij. Udeleženci so si lahko iz širokega nabora delavnic izbrali po dve delavnici.

Okrajna državna tožilka pri Okrožnem državnem tožilstvu Lidija Kolonić Hočevar je v delavnici predstavila najpogostejše načine storitve kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1 ter odprla vprašanji učinkovitosti vzgojnih ukrepov in učinkovite preventive.

Za policiste je bila še posebno zanimiva delavnica Roberta Tekavca, vodje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije, ki je z udeleženci govoril o preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta ter o specifikah obravnavanja mladoletnih osumljencev.

Delo centrov za socialno delo z mladoletnimi osumljenci teh kaznivih dejanj sta predstavili Simona Mikec, direktorica novoustanovljene Hiše za otroke, in dr. Alenka Hauptman, psihologinja na Centru za socialno delo. S pomočjo konkretnih primerov različnih oblik spletnega nasilja so udeleženci osvetlili poudarke o načinih pogovora z otroki, povzročitelji teh dejanj.

Šolo kot pomembnega akterja pri ukrepanju ob incidentih spletnega spolnega nasilja in možne protokole odzivanja v teh primerih je predstavil dr. Benjamin Lesjak iz Univerze na Primorskem. V delavnici je z učitelji ugotavljal, kje in kakšno podporo šole potrebujejo in kateri načini že dobro funkcionirajo.

20220920 100516

Udeleženci delavnice svetovalne delavke Nina Babič iz Osnovne šole Martina Konšaka so raziskovali, kako pri obravnavi mladoletnih storilcev v šolah ohraniti načelo enakovrednosti odnosa in kako komunicirati s starši povzročiteljev.

Peter Topić, socialni delavec in strokovnjak za področje kompulzivnega seksualnega vedenja, je v delavnici za vse strokovne delavce predstavil možne motive za ogledovanje pornografskih in nasilnih vsebin in vpliv sodobnih oblik pornografije na vedenje in kazniva dejanja na tem področju.

Kako so s pojavom spletnega spolnega nasilja povezani seksualizacija družbe, zakoreninjeni spolni stereotipi in predsodki ter vzgojna nemoč staršev, sta v delavnici predstavili sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si Ajda Petek ter raziskovalka dr. Barbara Brečko, obe iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Ker je za delo tako z žrtvami kot tudi storilci kaznivih dejanj ključno orodje odnos, je bila zadnja delavnica Saše Kroneggerja, socialnega pedagoga in mladinskega delavca, namenjena osvetlitvi dejavnikov, ki podpirajo dober odnos, udeleženci pa so ob tem raziskovali možnosti za ravnanja v izzivalnih situacijah.

Vsi sodelujoči in udeleženci posveta so si bili enotni: spletne spolne zlorabe se dogajajo tudi v Sloveniji. Storilci tega kaznivega dejanja so lahko že zelo mladi, ki posledic svojih dejanj ne premislijo in se ne zavedajo resnosti tega ravnanja. Na tem področju sta ključna preventiva in osveščanje vseh otrok in mladih o posledicah pošiljanja intimnih fotografij in videoposnetkov.

Več o posvetu si lahko preberete na strani Spletnega očesa.

Povezane vsebine

Spletno nasilje in spolne zlorabe otrok na internetu