Sorodne objave

 

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, v. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav, v. d. glavne inšpektorice Vesna Gutman in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi so danes, 28. septembra 2022, podpisali prenovljeni sporazum o sodelovanju pri preprečevanju korupcije.

Bobnar Sumi Gutman Lindav sporazum 2022 scaled

Mag. Tatjana Bobnar, dr. Robert Šumi, Vesna Gutman in mag. Boštjan Lindav

Namen prenovljenega sporazuma, o čemer sta se ministrica Bobnar in predsednik Šumi dogovorila na srečanju junija, je okrepiti sodelovanje med Komisijo za preprečevanje korupcije in Ministrstvom za notranje zadeve z organoma v sestavi (Policija in Inšpektorat RS za notranje zadeve) ter uskladiti aktivnosti za čim učinkovitejše preprečevanje in zatiranje korupcije. Pri tem je ključno upoštevanje veljavne slovenske zakonodaje in osnovnih načel ter standardov mednarodnega prava, predvsem s področja preprečevanja korupcije in krepitve integritete.

Lindav Bobnar Gutman Sumi sporazum 2022 scaled

V sporazumu je poudarek na skupnih aktivnostih za učinkovitejše preprečevanje in zatiranje korupcije ter krepitev integritete, ki zajemajo medsebojno obveščanje, nudenje strokovne pomoči, redna srečanja in imenovanje kontaktnih oseb. S podpisom sporazuma se je tako končalo večmesečno prizadevanje vseh sodelujočih za še tesnejšo povezanost med organi pri omenjenih ciljih.

Nazadnje je bil sporazum med institucijami osvežen leta 2019.