Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad je v začetku avgusta 2022 na Specializirano državno tožilstvo RS podal kazensko ovadbo zoper osebo iz pravnega subjekta s sedežem v Ljubljani, ki je ob pomoči zunanje osebe s strokovnimi znanji izvršila kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu KZ-1 in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1.

V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je oseba v imenu in za račun pravnega subjekta pridobila sredstva, čeprav je vedela, da pravni subjekt ne izpolnjuje formalnih zahtevanih pogojev iz javnega razpisa.

Na takšni lažni podlagi je nato vložila več zahtevkov za izplačilo, na podlagi katerih je pridobila sredstva iz javnega razpisa v skupni vrednosti najmanj 80.000 evrov, od katerih je 27.000 evrov izplačala zunanji osebi s strokovnimi znanji. Prav tako je poskušala pridobiti še dodatnih cca. 30.000 evrov, ki pa niso bili izplačani.

Ker se javni razpis sofinancira v 50 % vrednosti iz sredstev EU, je tako oškodovala proračun EU v znesku najmanj 80.000 evrov, v preostalem delu (50 %) pa je oškodovala lastna sredstva pravnega subjekta, ki jih je porabila za plačila zunanjim osebam s strokovnimi znanji.

Za navedeni kaznivi dejanji, za kateri je odgovorna tudi pravna oseba, je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

Kazensko ovadbo Nacionalnega preiskovalnega urada obravnava Evropsko javno tožilstvo.