Sorodne objave

 

V Policiji pozivamo prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno, po potrebi tudi iz tujega jezika v tuj jezik, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih policije s tujimi državljani.

Rok za oddajo prijav

Zainteresirani prevajalci naj vlogo z vsemi prilogami, s sklicem na številko 1001-2/2023, posredujejo na naslov_ Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., najkasneje do 19. decembra 2022.

Kaj mora vsebovati vloga?

Zainteresirani prevajalec naj posreduje vlogo z naslednjo dokumentacijo:

  • pisna vloga za tolmačenje in pisno prevajanje za potrebe Policije, na priloženem obrazcu (PRILOGA 1 ), pri čemer prosimo, da je obrazec izpolnjen čitljivo
  • če je prevajalec samostojni podjetnik, je treba priložiti fotokopijo odločbe ali izpis iz AJPES-a
  • če je prevajalec zavezanec za DDV, mora predložiti fotokopijo odločbe, iz katere je razviden status davčnega zavezanca
  • če je prevajalec javni uslužbenec, mora predložiti izjavo, da bo delo opravil izven rednega delovnega časa (PRILOGA 4 )
  • potrdilo ali izjavo (PRILOGA 2 ), da je prevajalec nekaznovan in da ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zadolžena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, oz. da prevajalec dovoli Ministrstvu za notranje zadeve preverjanje izjave in pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
  • ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju jezika, ki ga prevaja, in potrdilo o znanju slovenskega jezika (glej opombe PRILOGE 1 )
  • podpisano soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22, v nadaljevanju ZODPol) ter priloženi vprašalnik za varnostno preverjanje, na podlagi katerega se bo v skladu z določili drugega odstavka 32. a člena ZODPol izvajalo varnostno preverjanje strank, ki niso ponudniki po predpisih o javnem naročanju in so oddali ponudbo na podlagi zakona, ki ureja obligacijska razmerja (PRILOGA 5 )

Če posamezno predloženo dokazilo ni v slovenskem jeziku, mu mora biti priložen overjen prevod dokumenta v slovenski jezik.

Avtorske pogodbe bodo sklenjene za leto 2023

S prevajalci, ki bodo oddali popolne vloge, bo sklenjena pogodba o avtorskem delu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023, po cenah, določenih v tabeli 1 (glej TABELO 1 ).

Na podlagi 31. a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) morajo prevajalci, še pred podpisom pogodbe, opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov, preden podpišejo izjavo o seznanitvi s predpisi s področja varovanja tajnih podatkov.

Postopek elektronskega pošiljanja datotek za prevajanje pri pisnem prevajanju je opisan v posebnem navodilu .

Vljudno vabljeni k oddaji vlog!