Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 73. skupino policistov. Od 15. februarja do 17. marca 2023 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju makedonsko-grške meje, v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov.

20230214 103149

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali Sandi Krušnik iz Policijske postaje Brežice (PU Novo mesto), ki bo obenem koordinator napotenih policistov, Janko Domjan iz Specializirane enote za nadzor državne meje I (Uprava uniformirane policije GPU), Izidor Nagode iz Policijske postaje Šmarje pri Jelšah (PU Celje), Branko Godec iz Postaje prometne policije Ljubljana (PU Ljubljana), Martin Piršič iz Policijske postaje Ribnica (PU Ljubljana) in Borut Oblak iz Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper (PU Koper).

20230214 104709

Pred odhodom sta jih danes, 14. februarja, sprejela pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica in Andrea Žegarac iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije, kasneje sta se jima pridružila še Jolanda Vidic iz Sektorja za mednarodne policijske operacije in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije GPU.

20230214 103328

Izkušnje prejšnje skupine je zbranim predal koordinator predhodne, 72. skupine, Refik Hodžić iz Sektorja uniformirane policije (PU Ljubljana). Napotenim slovenskim policistom je predstavil delo in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij v Severni Makedoniji.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in izven območja mejnega prehoda Bogorodica (na območju t. i. zelene meje). Po potrebi bodo pomagali makedonskim policistom v začasnem prehodnem centru Gevgelija. Delo bodo izvajali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila in opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v Protokolu med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije.