Sorodne objave

 

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić se je danes, 6. junija 2023, v Rimu, v Italiji srečal s šefom italijanske policije, generalnim direktorjem za javno varnost prefektom Vittoriem Pisanijem, in šefom hrvaške policije, glavnim ravnateljem policije Nikolom Milino.

IMG cd13c0ab151df83ff8eba5549913272d V

Glavna tema pogovora je bilo skupno policijsko sodelovanje med državami, s poudarkom na sodelovanju na področju upravljanja migracij, zagotavljanja notranje varnosti in boja proti organiziranemu kriminalu na zahodnobalkanski migracijski poti, ki je med bolj obremenjenimi.

V Sloveniji, ki je za migrante tranzitna država, se soočamo s tako imenovanimi sekundarnimi migracijami, ki jih vodijo zlasti kriminalne združbe in posamezniki. Migracijski tokovi so v osnovi odvisni tudi od dogajanja v državah izvora in tranzita, zato moramo okrepiti nadzor zunanje meje EU in partnerstva s tretjimi državami, da bomo lahko preprečevali nedovoljene migracije in aktivnosti kriminalnih združb. Šefi policij so se strinjali, da je nujno tesno sodelovanje pri boju proti tihotapcem, saj s tem pošiljamo tudi pomemben signal po migrantski ruti. Pri tem pa je potrebno tudi tvorno sodelovanje s partnerji Zahodnega Balkana, ki je za Slovenijo strateška regija.

Ravno sodelovanje v okviru Procesa Brdo že vrsto let služi kot platforma za obravnavanje aktualnih izzivov na področju notranje varnosti in migracij. Pod okriljem procesa so tako v teku številne aktivnosti, lani pa smo uspešno vzpostavili mrežo operativnih kontaktnih točk za izmenjavo informacij. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić se je kolegoma iz Hrvaške in Italije zahvalil za vso podporo in udeležbo na lanskem srečanju šefov policij in zlasti za sodelovanje policij obeh sosednjih držav pri redni izmenjavi informacij s terena.

IMG 20230606 191155

Govorili so tudi o pomenu schengenskega območja, ki je kot območje prostega pretoka ljudi, blaga in storitev največja pridobitev in temelj EU. Strinjali so se, da si moramo prizadevati za njegovo ohranitev in učinkovito delovanje.

Upravljanje migracij in varnostne izzive moramo reševati z alternativnimi metodami, skladnimi z obstoječo zakonodajo, kot so npr. mobilni nadzor v notranjosti, usmerjene policijske aktivnosti, mešane patrulje ter uporaba sodobne tehnologije in opreme pri nadzoru meje. Te metode so se izkazale za učinkovite in ne predstavljajo bremena za obmejno prebivalstvo, potnike in gospodarstvo.

Na srečanju, ki je potekalo v konstruktivnem vzdušju, so se vsi udeleženci strinjali, kako pomembno je medsebojno sodelovanje in usklajevanje ukrepov za učinkovito upravljanje migracij. Poudarili so pomen redne in pravočasne izmenjave informacij med policijami vseh treh držav. Zavzeli so se tudi za okrepljeno operativno sodelovanje v boju proti tihotapcem, krepitev skupnega nadzora v obmejnem območju in poudarili pomen skrbi za ranljive skupine ljudi, ki so pogosto del migracijskih tokov. Zato je treba krepiti tudi sodelovanje pri zagotavljanju humanitarne pomoči in zaščiti migrantov, zlasti otrok in žensk, ter skrbeti za spoštovanje njihovih človekovih pravic.