Sorodne objave

 

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić sta bila govorca na letošnji 24. konferenci Dnevi varstvoslovja v Podčetrtku.

DSC 0029

Kot je v nagovoru dejal minister Boštjan Poklukar, je "varnost preveč dragocena dobrina, da bi jo jemali zlahka ali celo prepuščali naključju. Klasičnim policijsko-varnostnim področjem, kot so preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda, varnost v cestnem prometu in v lokalnih skupnostih, se namreč nenehno pridružujejo novi, sodobni varnostni izzivi. To so predvsem organiziran kriminal, terorizem in ekstremno nasilje, radikalizem, kibernetski in hibridni napadi, pa tudi nezakonite migracije. Ti izzivi od vseh ključnih nosilcev sistema nacionalne varnosti - v prvi vrsti od Ministrstva za notranje zadeve - terjajo nenehno budnost, pozornost in najvišjo mero profesionalizma."

IMG 20230613 WA0007

Poklukar je v nadaljevanju orisal nekatere načrtovane predloge zakonodajnih sprememb v ministrstvu. Kot je dejal, je ministrstvo v zadnjem obdobju namenilo posebno pozornost predpisom, ki urejajo področje zasebnega varovanja. Ustanovilo je delovno skupino za oblikovanje nove Strategije zasebnega varovanja, Fakulteta za varnostne vede pa izvaja ciljni raziskovalni projekt z naslovom Ustreznost in nadaljnji razvoj sistemske ureditve zasebnega varovanja in področnega strokovnega interesnega združevanja v Republiki Sloveniji. Strategija bo skupaj z izsledki raziskovalnega projekta predstavljala podlago za morebitne spremembe predpisov na področju zasebnega varovanja.

Ministrstvo se je lotilo tudi celovite prenove Zakona o detektivski dejavnosti. Sprejet je bil namreč že pred več kot 10 leti (leta 2011) in potrebuje posodobitev. "Pri tem bomo sledili na eni strani normativnim spremembam, ki jih je detektivska stroka že naslavljala v preteklosti, na drugi strani pa našim strokovno usklajenim izhodiščem. Med ključnimi rešitvami, h katerim se nagibamo, naj omenim celovito ureditev dopustnih oblik dela detektivov, celovitejšo ureditev pristojnosti, organizacije in delovanja zbornice ter nadgradnjo ureditve strokovnega nadzora nad delom detektivov in njihove disciplinske odgovornosti," je dejal minister. Vzporedno na ministrstvu potekajo začetne aktivnosti za pripravo novega Zakona o varstvu javnega reda in miru. "Predvidevamo, da bomo jeseni začeli pripravljati osnutek zakonskega gradiva. Pripravljamo tudi spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih policije in Zakona o organiziranosti in delu v policiji z modernejšimi in ambicioznejšimi rešitvami."

DSC 0055

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić je poudaril, da je varnost ena izmed temeljnih vrednot in dobrin sodobne družbe. "Premalo je, če se o varnosti pogovarjamo izključno na ravni služb, ki skrbimo zanjo po svoji poklicni dolžnosti, saj mi v resnici pridemo takrat, ko se že kaj zgodi. O njej moramo razpravljati na večdisciplinarni ravni in tudi z vidika preventivnega dela. V razpravo je treba vključiti izobraževalno, akademsko sfero, nevladne organizacije in civilno družbo nasploh."

Zaupanje ljudi - poleg zakonodaje - daje edino pravo legitimnost policijskemu delu. "To pa je v največji možni meri odvisno od tega, kako pristopamo k njihovi osebni težavi in ali smo jim jo pomagali rešiti. Zato moramo imeti ves čas v mislih dejstvo, da naše delo ni samo sebi namen, temveč da delamo za ljudi," je dejal Jušić.

Na konferenci aktivno sodelovalo kar nekaj predstavnikov notranjega ministrstva in policije

Na plenarni okrogli mizi z naslovom "Izzivi in priložnosti ocenjevanja uspešnosti ter učinkovitosti policijskega dela" so kot razpravljalci med drugimi sodelovali Senad Jušić, Darko Anželj, Damir Ivančič. Okroglo mizo z naslovom "Izzivi zaslišanja in zbiranja obvestil v policijskih postopkih" je moderiral Damjan Apollonio.

V sekciji Raziskovanje v varstvoslovju je s prispevkom Izvajanje raziskovalnih projektov ciljnih raziskovalnih programov v policiji nastopil Džemal Durić. V sekciji Varstvoslovje III je s prispevkom Pristop in komunikacija policije z najdeno pogrešano osebo z demenco nastopila Neža Miklič ter v sekciji Nasilje dodatno še s prispevkom Zalezovanje kot samostojno kaznivo dejanje in zalezovanje kot vrsta nasilja pri kaznivem dejanju nasilje v družini. V zadnji sekciji (Varnost v lokalnih skupnostih) je kot sonastopajoči s prispevkom Policijsko delo v skupnosti na območju Policijske uprave Murska Sobota – primerjava med urbanimi in ruralnimi predeli nastopil Damir Ivančič.

Na spletni strani Fakultete za varnostne vede sta objavljena tudi program konference in zbornik , sestavljen iz povzetkov okroglih in prispevkov, ki odražajo aktualno strokovno, znanstveno in raziskovalno delo avtorjev na področju varstvoslovja.

O konferenci Dnevi varstvoslovja

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakor koli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja.

Konferenco organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tako je že vrsto let dobrodošla in pričakovana stalnica v slovenskem prostoru, ki nam vsako leto prinaša celovit in tudi inovativen pogled na kompleksno področje varnosti.

Namen konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.