Sorodne objave

 

Na Uradu RS za okrevanje in odpornost (URSOO) so v torek, 20. junija 2023, izvedli posvet z delavnico "Mehanizem za okrevanje in odpornost ter zaščita finančnih interesov EU". Delavnica je bila namenjena predstavnikom ministrstev, pristojnih za izvedbo ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost in s tem zaščito finančnih interesov Evropske unije (EU), sodelovali pa smo tudi predstavniki slovenske policije.

Zascita fin interesov EU 20062023 7

Predstavniki URSOO so predstavili pomen sistema notranjih kontrol in drugih mehanizmov za zaščito finančnih interesov. Glavne značilnosti na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov v Sloveniji in EU sta udeležencem predstavila predstavnika Sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi, najpomembnejše značilnosti pregona kaznivih dejanj pa sta predstavila delegirana tožilca Evropskega javnega tožilstva (EJT) iz Slovenije.

Na praktičnih delavnicah je poleg predstavnikov Uprave kriminalistične policije in EJT aktivno sodelovalo še šest predstavnikov operativnih enot policije, in sicer predstavniki iz Nacionalnega preiskovalnega urada ter predstavniki sektorjev kriminalistične policije iz policijskih uprav Celje, Maribor, Novo mesto, Koper in Murska Sobota.

Udeleženci so po skupinah aktivno obravnavali najboj značilne primere kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov v Sloveniji in EU, s poudarkom na goljufijah na škodo EU in spremljajočih možnih kaznivih dejanjih, med temi tudi korupcijskih kaznivih dejanjih.

Več informacij o delavnici je objavljenih v sporočilu Urada RS za okrevanje in odpornost: Delavnica o zagotavljanju zaščite finančnih interesov EU

Zascita fin interesov EU 20062023 5

Varovanje finančnih interesov Slovenije in Evropske unije je ena temeljnih prioritet slovenske policije

Ena od temeljnih prioritet policije na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete ter korupcije je tudi varovanje finančnih interesov Slovenije in Evropske unije. Za uspešno delo na področju zaznave kaznivih dejanj je nujno sodelovanje vseh pristojnih nadzornih organov in institucij, policije kot organa odkrivanja in preiskovanja ter pristojnega tožilstva. Pomembno je tudi poznavanje aktualnih področij financiranj in mehanizmov financiranja iz sredstev EU ter pristojnosti posameznih organov.

Že marca 2023 je Uprava kriminalistične policije izvedla medresorski posvet o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter zaščiti finančnih interesov EU, na katerem so sodelovali predstavniki Evropskega javnega tožilstva, Urada za nadzor proračuna in Urada RS za okrevanje in odpornost. Na posvetu so bile podprte aktivnosti za krepitev sodelovanja in predvidene oblike usposabljanja.

Policija bo tudi v prihodnje krepila sodelovanje z vsemi pristojnimi nadzornimi organi in institucijami ter pristojnim Državnim tožilstvom in Evropskim javnim tožilstvom.

Povezane vsebine

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj