Sorodne objave

 

Policisti so tudi danes aktivno vpeti v reševanje življenj ljudi ter varovanje njihovega premoženja na območjih, ki so jih po obilnem deževju razdejale poplave, vse bolj pa tudi zemeljski plazovi. Naše aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v reševanje in evakuacijo ljudi, dostavo nujne opreme in tehničnega osebja na nedostopna območja, preverjanje stanja cest in njihove prevoznosti, varovanja domov in drugega premoženja ljudi, ki je ostalo nezaščiteno po množičnih evakuacijah. Policisti so prisotni na vseh poplavnih območjih in nudijo pomoč službam zaščite in reševanja.

IMG 20230804 WA0001

Aktivnosti policije

Vse od začetka poplavljanja policisti Letalske enote skupaj s pripadniki gorske policijske enote in Gorske reševalne zveze Slovenije s helikopterjem evakuirajo ljudi s prizadetih območij, tja dovažajo hrano in nujno opremo, pa tudi tehnično osebje.

Policisti številnih enot z regijske in državne ravni ob vseh rednih nalogah na poplavljenih območjih prav tako pomagajo reševati življenja in evakuirati ljudi. Poleg tega skrbijo za varnost kritične infrastrukture in objektov, ki so po množičnih evakuacijah ostali prazni in nezaščiteni.

Vse od začetka predstavniki policije sodelujejo v državnem štabu civilne zaščite, kjer koordinirajo delo policije z ostalimi pristojnimi službami na poplavno prizadetih območjih.

Za potrebe varovanja evakuiranih območij ob poplavah in opravljanja drugih nalog v zvezi s tem so bili vpoklicani tudi pomožni policisti.

Screenshot 20230805 161600 Lightroom for Samsung

Razmere so še vedno kritične, ljudi opozarjamo na previdnost

Razmere so še vedno izredno nevarne, vodotoki imajo zelo veliko moč. Izjemno nevarne so brežine in območja, kjer je voda odnesla tla, hiše in ceste. V teh primerih ne gre za postopno erozijo, kjer je mogoče predvideti odnašanje zemlje, ampak za nenadno erozijo, ki jo povzročajo ogromne količine vode. Zato svetujemo, da se ne zadržujete na takšnih območjih.

Nekatere ceste in mostovi so še vedno zaprti, upoštevajte prometno signalizacijo!

Opozarjamo, da so ponekod na prizadetih območjih zaradi nevarnosti plazov, posedanj cestišč ali poplav nekatere ceste in mostovi še vedno zaprti. Vse voznike pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila policistov. Naj ne vztrajajo z vožnjo, če vidijo, da je cesta poplavljena, ter se po nepotrebnem ne izpostavljajo nevarnosti. Vozniki naj uporabljajo označene obvoze in do odprtja zaprtih odsekov cest teh ne uporabljajo.

Obenem pozivamo ljudi, naj na mostovih in cestah, ki so zaradi nevarnosti še vedno zaprte, ne odstranjujejo signalizacije.

Zaprte ceste na območju PU Celje:

 • Maribor - Dravograd pri Velki in Ožbaltu
 • Dravograd - Slovenj Gradec, v Otiškem vrhu
 • Dravograd - Ravne
 • Prevalje - Poljana
 • Poljana - Šentvid
 • Koprivna - Črna
 • Letuš - Mozirje v Soteski

Zaprte ceste na območju PU Maribor:

 • regionalna cesta Ptuj - Zavrč (med mostom čez Dravo in naseljem Stojnci)
 • lokalna cesta Muretinci – Preša
 • lokalna cesta Koritno – Preša
 • regionalna cesta Vosek - Jurovski dol
 • regionalna cesta pod naseljem Plač pri Zgornji Kungoti

Policisti naprošamo vse voznike, ki prehajajo državno mejo na območju Haloz v Mejah in Paradižu, da uporabijo cesto čez Veliki Okič - v smeri Leskovca in naprej proti Vidmu, ne pa poti skozi naselje Gradišče, kamor jih običajno vodijo navigacijske aplikacije, saj je tam cesta zaprta zaradi poplav.

Na glavni cesti Celje - Laško še vedno velja prepoved za vozila nad 3,5 tone.

Zaprte so tudi nekatere druge lokalne ceste.

Preden se odpravite na pot, zato preverite stanje cest na Prometno-informacijskem centru in spremljajte obvestila medijev. Informacije dobite tudi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje Spin SOS.

Clipboard01 fot video

Ne hodite v gore!

Policisti opozarjamo, da so trenutne razmere v gorah nevarne, zato ne hodite v gore. Poti so mokre in zelo spolzke. Ponekod so poti poškodovane, možni so odlomi in padanje skal. Neurje se je namreč odvijalo tudi v gorah in je tudi tam pustilo posledice.

Obisk gora v tem trenutku pomeni izzivanje nesreče, kar je, glede na trenutno obremenjenost intervencijskih služb, še posebej helikopterskih enot in ekip gorskih reševalcev, izjemno neodgovorno ravnanje, s katerim lahko ogrozite tudi lastno življenje, saj se zaradi vključenosti celotnega sistema zaščite in reševanja v odpravljanje posledic naravne ujme čas posredovanja lahko podaljša.

Slab primer neupoštevanja razmer je včerajšnja evakuacija avstrijske pohodnice iz Kamniške Bistrice, ki je bila slabo opremljena v gorah na tistem območju. V dolino je sicer po navodilih reševalcev prišla peš in sama, vendar v kratkih hlačah, nizkih športnih čevljih in kar je najhuje, v času najtežjih vremenskih razmer in napovedanih neviht. Zato prosimo in pozivamo pohodnike, naj potrpijo in počakajo vsaj nekaj dni, ko se bodo - upamo - razmere stabilizirale in bo obiskovanje naših gora spet bolj varno.

Zapuščeni objekti: bodite pozorni na morebitne tatove

V zadnjih dneh se Slovenija sooča z veliko katastrofo, ki jo s skupnimi močmi trudimo čimprej odpraviti. V tem času je ostalo zapuščenih veliko objektov, ki so jih bili lastniki primorani zapustiti, prav tako pa je posledično ostalo nezavarovanega veliko premoženja. Žal se z nezavarovanim premoženjem pojavlja tudi priložnost, da to izkoristijo tatovi. Tako smo policisti na teh območjih zaznali osebe, ki so dajale sum, da bodo tam izvrševale kazniva dejanja. Zaradi navedenih pojavov smo na prizadeta območja poslali vse razpoložljive kadre in vlagamo ves trud v zavarovanje premoženja ljudi, ki so že tako utrpeli škodo zaradi poplav.

Zaenkrat smo sicer prejeli le eno prijavo tatvine na od poplav prizadetem območju, a bomo z dosedanjim načinom dela nadaljevali in tako storili vse, da zagotovimo varnost premoženja ljudi. Pri tem bi se radi zahvalili za sodelovanje občanom in drugim intervencijskim službam, ki so v teh dneh prav tako pomagali in nas obveščali o pojavu sumljivih oseb.

Če opazite osebe, ki vzbujajo sum, da bi si lahko protipravno prilaščale predmete, o tem takoj obvestite policijo na številko 113.

Previdno pri sanaciji

Ravno tako kot med poplavami je posebna skrb za varnost potrebna tudi po poplavah. Pri čiščenju in obnovi prizadetih območij bodite izjemno previdni in upoštevajte nasvete pristojnih služb.

Posebej previdni bodite pri sanaciji objektov, saj so poplavljeni objekti lahko zelo poškodovani, zato pred vstopom vanje preverite stanje stavbe in poškodbe na njej.

Kjer sta še vedno voda in blato, je gibanje na takem območju lahko nevarno zaradi morebitnih zdrsov, padcev, ureznin in drugih poškodb.

Prav tako bodite previdni pri ponovnem priklopu električnih naprav. Nikar ne uživajte hrane, ki je bila poplavljena, temveč jo brez izjeme zavrzite. Pred začetkom čiščenja objektov se ustrezno oblecite, saj je voda, ki je poplavila območja in prostore, onesnažena. V njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte.

Več nasvetov najdete na spletišču gov.si, kjer najdete vse informacije o tem, kako ravnati pred, med in po poplavah.

Letalska policijska enota tudi danes ves čas v zraku

Letalska policijska enota humanitarne in policijske naloge danes opravlja s tremi helikopterji. Dva sta tipa AW169 in sta opremljena z vitlom, en helikopter tipa EC135 pa je opremljen s kamero. Prvi helikopter na območju Savinjske doline izvaja reševanje in evakuacijo prebivalstva ter prevaža nujno opremo in tehnično osebje. Drugi helikopter izvaja reševalne naloge in je tudi del sistema za reševanje v gorah. Prvo nalogo je zjutraj opravil na območju Škofje Loke zaradi poškodbe osebe, drugo pa na območju Savinjske doline zaradi hujšega bolezenskega stanja. Tretji helikopter pa trenutno izvaja nadzor na poplavljenih območjih na območju celotne Slovenije zaradi pridobivanja podatkov o stanju cest, območij in vodotokov ter nadaljnjega ustreznega odziva pristojnih na posledice naravne nesreče in obvladovanja razmer.

V Pomurju policisti prioritetno pomagajo pri reševanju ljudi in premoženja

Policisti policijske uprave Murska Sobota še naprej namenjajo posebno pozornost zavarovanju ljudi in premoženja na ogroženih območjih, izvajajo naloge, povezane z zaščito in reševanjem prebivalcev ter reševanja številnih težav, ki so kakorkoli povezane s poplavami na območjih Mure.

Vodostaj reke Mure na območju Gornje Radgone na srečo upada, na območju Lendave pa je še vedno kritično. Tam potek prečrpavanje vode in utrjevanje nasipov, evakuacija ljudi na območjih Kot, Hotiza, Dolnja Bistrica ni bila potrebna. Pozornost je namenjena tudi podtalnim vodam. Policisti so prisotni na vseh poplavnih območjih in nudijo pomoč službam zaščite in reševanja.

Na Celjskem in Koroškem še vedno kritično

Na nekaterih poplavno ogroženih območjih še vedno poteka evakuacija ljudi, trenutno denimo v Podklancu na območju Dravograda potekata več evakuaciji občanov iz stanovanjskih hiš.

Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem policisti aktivno sodelujemo s predstavniki Civilne zaščite in vojske. S policijskimi vozili smo danes na območje Črne dostavili hrano, sanitetni material in zdravila.

Tudi na Mozirskem so vse razpoložljive patrulje na terenu, kjer pomagajo ljudem.

Telefonska številka Policijske postaje Dravograd znova dela

Obveščamo, da so policisti Policijske postaje Dravograd znova dosegljivi na stacionarni telefonski številki (02) 872 15 00, ki je bila preko vikenda zaradi izpada omrežja nedosegljiva. Še vedno pa jih lahko prikličete tudi na obeh številkah, ki sta delovali čez vikend: 030 608 928 in 041 754 409.

Tudi na Štajerskem ljudje še ne morejo domov

Tudi mariborski policisti so te dni aktivno vpeti v dogajanje na terenu po obilnem deževju in razdejanju, ki ga puščajo poplave. Njihove aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v reševanje življenj ljudi ter varovanje njihovega premoženja, na terenu ves čas preverjajo tudi stanje cest, oziroma njihovo prevoznost ter izvajajo vse ukrepe za zavarovanje premoženja ljudi, ki so bili začasno preseljeni s svojih domov.

Na območju Policijske uprave Maribor so prebivalci iz svojih stanovanjskih hiš trenutno preseljeni iz 13 lokacij, in sicer v naseljih Krčevina pri Vurberku, Stojnci, Maribor-Melje, Dvorjane, Malečnik, Laznica, Zrkovci, Gačnik, Muretinci in Placerovci.

Na Gorenjskem se stanje umirja, policisti pozivajo k samozaščitnem ravnanju

Gorenjski policisti so v sklopu aktiviranega načrta zaščite in reševanja v teh dneh prav tako sodelovali v štabih ter opravljali temeljne policijske naloge. Pri tem so nudili pomoč pri evakuacijah občanov, zapiranju določenih poplavnih območij, cest in drugih infrastrukturnih komunikacij. Zdaj, ko se razmere umirjajo, opozarjajo občane, naj bodo pozorni na osebe, ki bi pod pretvezo ponujali pomoč prizadetim v ujmi, saj vsak nima ravno takšnega namena. Če bi na ogroženih območjih pri dejanjih, ki ne sovpadajo z dobrim namenom, opazili neznance, naj takoj obvestijo policiste na najbližjo policijsko postajo ali na številko 113. Le tako lahko zmanjšamo možnosti vlomov, tatvin ali drugih kaznivih ravnanj.

Če potrebujete pomoč, pokličite številko 112 ali 113

Če je ogroženo življenje, nemudoma pokličite številko za klic v sili 112 ali interventno številko policije 113. Obenem opozarjamo, da sta obe telefonski številki zaradi velikega števila klicev izjemno obremenjeni, vse razpoložljive sile pa že na terenu, zato ju uporabljajte racionalno, da bo pomoč lahko prišla najprej do tistih, ki so najbolj ogroženi.